pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia Demeková

Kdo jsme?

obrazek Nacházíte se na webových stránkách školy bojových umění a sebeobrany jujutsu.cz jejichž zakladatelem je Matěj Novák. Škola byla založena v roce 2001 po té, co se Matěj Novák stal osobním žákem soke Yamaue (1999) a ukončil svoje působení ve Federaci Ju-Jitsu ČR, kde působil v letech 1987 - 2000. Škola za svou dobu trvání prošla několika změnami. Od začátku, kdy nabízela pouze výuku Yamaue aikijutsu až do současné podoby, kdy je výuky rozdělena na tři vzájemné provázané celky jujutsu&aikijutsu, sebeobrana a kondiční příprava.

Výuka je koncipována jako „Self-Protect System“. Studenti získávají znalosti a dovednosti, aby dokázali ochránit nejprve sebe a následně i své blízké. To vše při získání optimální fyzické individuální kondice pro aktivní zdravý život. Uvědomujeme si, že pouze dobrá kondice a technicko-taktické dovednosti nám nezaručí bezpečný a spokojený život. Proto je výuka vedena na filozoficko-etických principech výuky bojových umění. Je tedy při výuce dbáno i na vnitřní rozvoj studentů, aby porozuměli sami sobě a vyhráli boj sami se sebou.

V roce 2009 škola změnila právní subjektivitu a je provozována jako občanské sdružení
JUJUTSU Česká republika, z.s.

Náš tým

Matej Novak foto

Matěj Novák

Hlavní instruktor
BUJUTSU DOJO
Facebook


Informace

Matěj se bojovým uměním věnuje již od roku 1986 let a je držitelem několika mistrovských stupňů v Jujutsu a Yamaue ryu Aikijutsu a certifikací v oblasti kondiční přípravy a výuky sebeobrany. Od roku 1999 kromě studia bojových umění se intenzivně věnuje i studiu a výuce sebeobrany se zaměřením na sebeobranu žen. Vytvořil jeden z nejrespektovanějších systémů výuky sebeobrany pro ženy založený na principech Adrenal Stress Scenario Based Training. Od roku 2003, kdy zorganizoval první kurz získal bohaté zkušenosti v této oblasti. Neocenitelné zkušenosti také získal při svém několikaletém působení na Vyšší policejní škole MV v Praze. Zde pracoval jako učitel a metodik v oblasti výuky formou modelových situací. Své praktické zkušenosti doplnil vědeckými poznatky získanými při studiu a později i výuce na Fakultě Sportovních Studií Masarykovy univerzity a z osobně realizovaných výzkumů.

V současné době je majitelem školy Jujutsu.cz, která patří mezi uznávané školy jujutsu (nejen) v České republice. V oblasti ženské sebeobrany se podařilo sestavit jeden z nejprofesionálnějších týmu, se kterým začíná působit i v oblasti výuky bezpečnosti rodiny – řešení konfliktních a nebezpečných situací za vzájemné spolupráce všech členů rodiny.
Matěj je také autorem knihy “Jujutsu – nejen sebeobrana”, která přehledně vysvětluje, o čem současné jujutsu je a není.

Životopis

1987 - začátek studia jujutsu v tehdejším Středisku účelové sebeobrany v Olomouci Holici
1996 - začátek studia Yamaue Aikijutsu
1997 - získání 1. Danu World Jujitsu and Kobudo Organization (WJJKO)
2000 - získání 2. Danu World Jujitsu and Kobudo Organization (WJJKO)
2002 - studium Small Circle Jujitsu a filipinského boje holí a nožem v USA
2002 - získání 2. Danu Yamaue Aikijutsu
2002 - bakalářské studium – obor Speciální edukace bezpečnostních složek na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
2005 - ukončení studia oboru Speciální edukace bezpečnostních složek státní závěrečnou zkouškou (titul Bc.)
2005 - získání 3. Danu jujutsu (IBU)
2005 - 2006 studium brazilského jiu jitsu (BJJ) pod vedenim Franco Vacirca
2007 - vydání knihy pojednávající o současné podobě jujutsu – Jujutsu více než sebeobrana
2007 - začátek studia KFM pod vedenim Rouvena Siegeleho, Maria Kühnleina a Harry Lehnerta
2007 - magisterské studium – obor Aplikovaná speciální edukace bezpečnostních složek na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
2009 - ukončení studia oboru Aplikované speciální edukace bezpečnostních složek státní závěrečnou zkouškou – diplomová práce na téma: Modelové situace v základní odborné přípravě policistů (titul Mgr.)
2009 - (11.duben) - Získání prvního žákovského stupně v KFM
2009 - (28.listopad) - Získání druhého žákovského stupně v KFM
2010 - (8.květen) - Získání třetího žákovského stupně v KFM
2010 - externí učitel MU v Brně – didaktika sebeobrany a modelové situace
2010-2012 – externí učitel MU v Brně – didaktika sebeobrany a modelové situace
2011 - (listopad) - Prezentace výzkum na téma obranných instinktivních reakcí na 4. mezinárodní konferenci: Zvládání extrémních situací, pořádaní MV ČR a MO ČR.
2012 - (únor) - Úspěšné absolvování Rigorózní zkoušky - rigorózní práce na téma: Vybrané obrané instinktivní reakce a jejich využití v sebeobraně (titul PhDr.)
2012 - (26.květen) - získání instruktorského stupně FAST Defense pro výuku dospělých (SAF level 1 a 2) a dětí (Stop Bullies FAST and Child Assertiveness Training Series)
2012 - přijetí k doktorskému studiu v oboru Kinantropologie s projektem disertační práce na téma: Rozhodovací proces v situacích ohrožení života a anebo zdraví (sebeobranná situace a služební zákrok policistů)
2012 - (25.listopad) Získání instruktorského stupně Field Instructor v kondičním systému TacFit.
2013 - (21.září) - získání 4. Danu jujutsu (IBU) a titulu RENSHI
2013 - (29.října) - získání 1. Danu v Mashiro jujutsu – od Matta Thomase


Miroslav Matejovsky foto

Miroslav Matějovský

Instruktor
Aikijutsu


Životopis

1996 - začátek studia ju jitsu pod vedením Ivana Vágnera
2001 - získání modrého pásu v ju jitsu
2001 - začátek studia jujutsu a aikijutsu pod vedením Matěje Nováka
2005 - získání zeleného pásu v aikijutsu
2006 - získání modrého pásu v aikijutsu
2008 - získání hnědého pásu v aikijutsu
2008 - začátek studia KFM pod vedenim Rouvena Siegeleho, Maria Kühnleina a Harry Lehnerta
2009 - (11.duben) - Získání prvního žákovského stupně v KFM
2009 - (28.listopad) - Získání druhého žákovského stupně v KFM
2010 - (8.květen) - Získání třetího žákovského stupně v KFM
2013 - (21.září) - získání 1. Danu Yamaue Aikijutsu

Jan Lalinsky foto

Jan Lalinský

instruktor
Jujutsu


Životopis


2005 – 2006 studium Kung Fu
2006 - začátek studia jujutsu pod vedením Matěj Nováka
2008 - získání žlutého a oranžového pásu v jujutsu
2009 - získání prvního žákovského stupně v KFM
2009 - získání druhého žákovského stupně v KFM
2010 - získání třetího žákovského stupně v KFM
2010 - získání zeleného pásu a modrého pásu v jujutsu
2012 – 2013 – MMA 2013 v Hanumangym Praha
2013 - získání hnědého pásu v jujutsu
2015 - získání 1. Danu v jujutsu (IBU)


Julia Demekova foto

Júlia Demeková

Funkční trénink
TacFit


Informace

Júlia je fyzioterapeutkou, vzdělání získala studiem magisterského odboru na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. V současné době pracuje ve Fakultní nemocnici v Motole v týmu fyioterapeutů prof. Koláře. S bojovým umením sa setkala před šesti lety a tři roky se věnuje vedení kondiční přípravy ve škole Jujusu.cz, kde se zaměřuje hlavně na kineziologickou stránku pohybu při tréninku. Sama se však praktickému cvičení bojového umění nevěnuje. Specializuje se na kondiční přípravu v bojových uměních.

Životopis

2012 - (25.listopad) - Získání instruktorského stupně Field Instructor v kondičním systému TacFit.

Vojtech Malcik foto

Vojtěch Malčík

Sebeobrana, TacFit
FAST Defense


Informace

Vojta poprvé přišel do kontaktu s bojovým uměním díky judo, kterému se věnoval již od svých 10. let. Poté studoval jiu jitsu, ve kterém získal 1. dan. Po absolvování Střední odborné škole ochrany osob a majetku navázal studiem na Fakultě Sportovních Studií Masarykovy univerzity bakalářským oborem - Speciální edukace bezpečnostních složek a následně i magisterským oborem Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek. Specializuje se na výuku sebeobrany pro ženy, dospělé obecně a bezpečnostní sbory.

Životopis

2012 - (25.listopad) - Získání instruktorského stupně Field Instructor v kondičním systému TacFit.


Petr Batal foto

Petr Batal

instruktor
Aikijutsu


Životopis

1991 - začátek studia ju-jitsu pod vedenim Ivana Vágnera (3. Dan Ju-jitsu WJJKO; ZŠ Sázavská) a Ladislava Petráše (7. Dan Ju-jitsu WJJKO; Středisko účelové sebeobrany v Olomouci Holici)
1992 - začátek studia Hanbo-jitsu pod vedením Libora Rožnovjáka (4. Dan Hanbo-Jitsu; Jihlava) a Rainera Seiberta (6. Dan Gedai Goshin-Kobujutsu; Německo)
1998 - získání 2. žákovského stupně Ju-jitsu WJJKO
2001 - získání 2. žákovského stupně Hanbo-jitsu
2004 - začátek studia Aiki-jutsu pod vedením Matěje Nováka (3. Dan Ju-jitsu WJJKO, 2. Dan Aiki-jutsu; Sokol Vršovice) a Sokeho Jimmi Keido Yamaue (10. Dan Yamaue Ryu Aiki Jutsu a Nord Shaolin Kung Fu; Dánsko)
2007 - získání 2. žákovského stupně Yamaue Ryu Aiki Jutsu
2011 - získání 1. žákovského stupně Yamaue Ryu Aiki Jutsu
2013(21.září) - získání 1. Danu Yamaue Aikijutsu

Michal Tekel foto

Michal Tekel

FAST Defense
Sebeobrana pro ženy


Martina Klimova foto

Martina Klímová

FAST Defense
Sebeobrana pro ženy


Životopis


2009 - absolventka kurzu sebeobrany I
2010 – asistent instruktora sebeobrany pro ženy
2011 - absolventka kurzu sebeobrany II
2012 – instruktorka sebeobrany pro ženy
2013 - získání žlutého a oranžového pásu v jujutsu
Užitečné odkazy