rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováSystém pásků v BJJ: Rozdíly v postoji k BJJ u jednotlivých pásů

Vytvořil: Jan Lalinský | Rubrika: Jujutsu & Aikijutsu | Vytvořeno: 17.6.2015 | Zobrazeno 66910x

Přinášíme překlad podnětného článku jehož autorem je Ritchie Yip. Článek popisuje a porovnává specifika jednotlivých technických stupňů v BJJ, s pohledu motorického učení, psychické vyspělosti žáka a přístupu trenéra.

Systém pásků v BJJ: Rozdíly v postoji k BJJ u jednotlivých pá­sů

V tomto článku se chci zaměřit na systém pásků v BJJ a na význam každého z nich. Jedna z věcí, která nováčky v BJJ překvapuje je fakt, že získání dalšího stupně je mnohem obtížnější, než v jiných bojových stylech – často trvá přes 10 let, než člověk získá černý pás.

To, jak a čím je každý ze stupňů definován, souvisí s fázemi učení. Každý pás má svá specifika – technickou úroveň i psychickou vyspělost cvičence.

Systém pásků v BJJ pomáhá zmírnit frustraci některých studentů. Ti mají mají někdy pocit, že se na svém stupni zastavili a stagnují. Důležité je, aby pochopili, že to, čím si procházejí a co cítí, je naprosto normální.

Rád bych tímto článkem pomohl instruktorům BJJ začít vnímat systém pásků jako fáze vývoje svých studentů. To instruktorům pomůže být lepšími a chápavějšími učiteli. Vycházím při tom z práce Fitts & Posner a jejich teorie osvojování motorických dovedností (Motor Skill Acquisition) a teorie pozitivní psychologie Mihaly Csikszentmihalyi nazvané FLOW). Koučování a učení je velice náročný proces a bohužel ne mnoho instruktorů si uvědomuje jak moc se liší práce s lidmi na bílém pásku a na hnědém pásku. S lidmi na různých úrovních je totiž vhodné pracovat úplně jinak.

Níže naleznete rychlý přehled dnešního článku, resp. rozdílů v nastavení mysli žáků u jednotlivých pásků BJJ:

Bílý pás

První pás, tady všechno začíná. Jste naprostý začátečník, začínáte na startovní čáře. Cílem je vytvořit si základní obraz o tom, co se budete učit. Získáváte základní povědomí o pohybových vzorcích, na kterých budete později stavět.

Bílý pás se vyznačuje velkou měrou poznávání, tzn. většinu energie směřujete k tomu, jak dělat jednotlivé techniky. Každý pohyb se musíte učit vědomě a každou sekvenci si ukládáte do paměti. Musí vám být přesně řečeno co máte dělat a musí nad vámi být dohled, zda to děláte správně. V této fázi budete potřebovat velkou pomoc lidí kolem vás. Jako bílý pás budete trávit většinu času získáváním informací. Učením se co dělat, jak to dělat a proč to dělat. Budete nevědomě neschopní protože je tu tolik, co se ještě musíte naučit. A vy nemáte nejmenší ponětí o tom, kolik toho je. Spoustu času strávíte příjmem a organizací informací do podoby, která vám přijde logická.

Konec konců, boj je logický. U každé techniky musíte vědět proč děláte zrovna to, co děláte. Přijít si na to můžete sami, ale v této fázi je to instruktor, kdo vám pomůže vše pochopit rychleji a zasadit do konzistentního rám­ce.

Vaše výkony jako bílého pásku budou nevyrovnané. Budete frustrovaní, zmatení, budete pociťovat naprostou nejistotu ve všem, co děláte. Útěchu ale můžete nalézt v tom, že tímto stádiem si prošel naprosto každý. Bílý pás je nejtěžší stav v BJJ. Většinu času strávíte pod soupeřem nebo plácáním.

Budete si myslet, že se topíte a každá technika, o kterou se pokusíte, se ve finále obrátí proti vám.

Bílý pás je něco, čím si musí projít každý. Nikdo se mu nevyhnul. Každý s barevným páskem musel být nejdřív hřebík, než se z něj stalo kladivo.

Navzdory všem frustracím, spojených s bílým páskem, a faktem, že jste naprostý nováček, je to také fáze, kdy se učíte nejrychleji. Pro bílé pásky pro vás bude každá hodina naprosto nová. Každý týden a s každou technikou se budete zlepšovat a budou se před vámi otevírat zcela nové obzory. A tady začnete Jiu Jitsu milovat.

Modrý pás

Studenti s modrým páskem mají jasnou představu o tom jak provést útok a znají alespoň jednu techniku v každé pozici, kterou mohou aplikovat.

Mají také základy obrany a jsou schopni utéct ze všech hlavních pozic.

Jako student modrého pásku budete vědomě neschopní. Budete pořád dělat spoustu chyb, ale vždy se vám dostane spousta informací o tom, co děláte špatně a jak to dělat lépe. Jako modrý pásek si budete uvědomovat, že jsou techniky, které vám v portfoliu chybí a u těch technik, které znáte, vám chybí důležité detaily.

Když jste modrý pásek, začnete být ve vašem vývoji více nezávislý. Protože začínáte Jiu Jitsu pomalu rozumět, budete schopni klást otázky a bavit se se svými sparring partnery a instruktory. Jako modrý pás budete schopni vidět své vlastní chyby.

Největší výzva pro modrý pás je, aby bylo Jiu Jitsu funkční – aby byly techniky použitelné. Hledání správného načasování, pozice těla či okolností, za kterých bude technika použita, je na tomto stupni nejtěžší. Modré pásky ví, co mají dělat, ale učí se používat to, co znají.

Vaše výkonnost jako modrého pásku pořád kolísá. Některé dny se cítíte, že byste rozervali tatami a jiné dny jste jako ryba na suchu. Tato nestálost a nevyrovnanost je příčinou velké frustrace. Umět se vyrovnat s úspěchy a pády je také důležitá fáze učení se Jiu Jitsu. Nemůžete se naučit plavat bez toho, aniž byste se namočili.

Pro instruktory i studenty je klíčové pochopit, že pro modré pásky jsou výkyvy ve výkonu typické. Východiskem pro je návrat k základům, jejich upevňování a neustálé opakování. Jakmile jsou tyto základy osvojeny, modré pásky naleznou ve svých výkonech konzistenci.

Modré pásky útočí poměrně dobře, nicméně nejsou ladné a jemné.

Jakmile modré pásky začínají s přechody mezi technikami – z armbaru do trianglu, z kimury do bump swep, otevírá se jim cesta k dalšímu stupni.

Fialový pás

Pohyb a využívání energie soupeře – to jsou hlavní charakteristiky fialového pásku.

Jako fialový pásek budete zápasit s větší ladností. Budete umět správně přenášet váhu a naučíte se, jak využívat energii a váhu soupeře k vašemu užitku.

Také pochopíte, jak se vyhnout přebytečným pohybům a výpadům, které vám bránily v dosažení větší plynulosti a efektivity.

Zlepšíte i svoji obranu, ale stále budete spoustu času trávit pilováním slabších technik. Tato část je hodně těžký, protože je stále co zlepšovat a tento proces se začne jevit jako nekonečná smyčka.

Měli byste také znát všechny technicko-taktické prvky všech „gardů“ a jednu nebo dvě už budete ovládat dokonale.

Jako fialový pás začnete s kombinacemi. Budete zvládat některé jednoduché varianty, jako je přechod z armbaru do trianglu.

Zlepšování bude pomalejší a méně zřetelné než u bilých či modrých pásků. To se může ukázat jako poměrně frustrující, protože hodně lidí má v této fázi pocit, že se už nezlepšuje.

Pro instruktory je důležité pomoci fialovým páskům pochopit, že zlepšování už nebude probíhat tak rychle a dramaticky, jako doposud, a že se bude jednat spíše o drobné pokroky v efektivitě, plynulosti pohybu a v lepším porozumění, jak využít pohyb a váhu sebe sama i soupeře.

Jako fialový pás budete vědomě schopní (racionálně chápat) co máte dělat a kdy to máte dělat. Na této úrovni budete umět správně rozpoznat situace, za kterých provedete příslušnou techniku.

Budete schopni dělat své vlastní úsudky a jak se bude vaše vědomostní základna rozšiřovat, budete schopni koučovat sebe sama. To je něco, co se u modrých pásků ještě neobjevuje. Nebudete tak závislí na instruktorovi, pokud jde o odpovědi a váš vztah s ním se přesune spíše k diskuzi o tom, jak řešit konkrétní situace, kdy si budete vzájemně vyměňovat poznatky a zkušenosti. Už to nebude o tom sedět a poslouchat.

Cílem fialového pásku je dosažení lepšího ladu a plynulosti. Jako fialový pás se u vás bude narovnávat vztah mezi tím, kdy víte, co máte dělat a děláte, co víte (děláním věcí na vědomé úrovni a děláním věcí na nevědomé úrovni).

Hnědý pás

Poslední pás před černým pasem. V tomto bodě by mělo být pouze pár pozic a technik, které jsou vám neznámé. Zároveň byste měli být schopni učit BJJ jiné lidi.

V pozicích, kdy jste nahoře, byste měli být téměř neporazitelní a budete umět kontra techniky na všechny útoky, které se na vás spustí. Také budete mít několik oblíbených technik, které jste dovedli do dokonalosti a fungují na téměř každého soupeře.

Jako hnědý pásek začnete útoky různě kombinovat – armbar, triangl, omoplatu. Plynulost a efektivita vám již jde na jedničku.

Jako hnědý pás se učíte téměř úplně očima. Jakmile techniku vidíte, jste schopni ji zopakovat.

Pro instruktory je koučování hnědých pásků velice jednoduché. Stačí jim ukázat techniku jednou nebo dvakrát a téměř okamžitě jsou schopni ji replikovat.

Jako hnědý pás jste nevědomě schopní. Vaše techniky jsou automatické, plynulé a ladné. Bílé pásky si potřebují každou techniku představovat v mysli a rozdělit si ji na jednotlivé dílčí pohyby. Hnědé pásky ji prostě udělají – naprosto automaticky a bez myšlení.

Jelikož jste schopni automaticky a okamžitě techniku vykonat, vaše mysl se začne soustředit na jiné věci – kontrování, následné kroky a přechody. Budete schopni v reálném čase měnit taktiku a techniky podle toho, jak se mění okolnosti. Mistři Zenu tento stav nazývají Mushin, neboli „bez mysli“.

Naneštěstí, tento stav má i své stinné stránky. Mistři mají někdy tendenci nechat svou mysl volně se potulovat, protože techniky už dělají automaticky. Při boji často myslí na úplně jiné věci. Všichni z nás jsme viděli spoustu profesionálních zápasníků, jak samolibě provádí techniky.

Nedbalost a slabá koncentrace jsou časté problémy všech pokročilých cvičenců. Pro instruktory je důležité být si tohoto fenoménu vědomi a umět to pomoct hnědým páskům překonat.

Instruktor musí být schopen rozpoznat, když hnědý pás přestává být při boji koncentrovaný. Zápasník usíná v boji, začne být krotký či povolný, přestává se hýbat – toto jsou časté příznaky toho, že hnědý pás se nekoncentruje.

Instruktoři musí povzbuzovat své svěřence k tomu, aby se během tréninku neustále soustředili a nenechali se svést k myšlení na jiné věci.

Hnědé pásky někdy také sklouzávají k nedbalosti. Trenéři musí zůstat bdělí a všechny, i hnědé pásky, čas od času vrátit k pilování základů. Hnědé pásky mají někdy tendenci zastávat postoj, že věci znají a nemusí je už trénovat. Toto je naprosto přirozené a cvičenci na této úrovni často podceňují trénink základů.

Instruktoři musí povzbuzovat hnědé pásky a vést je k tomu, že chtějí-li v zápasech vyhrávat, musejí základy neustále trénovat.

Hnědé pásky bývají ve svých výkonech velmi vyrovnaní. Často zůstávají několik měsíců v zápasech neporaženi a jakmile je někdo přemůže, často se s tím neumějí mentálně srovnat. Nestává se jim to tak často a zapomněli, jaké to je. Naopak pro bílé nebo modré pásky je “odplácání" každodenní chléb.

Samolibost, sebevědomí a nízká koncentrace jsou typické stinné stránky hnědých pásků.

Černý pás

Léta studia a tréninku, konečně držíte zlatý grál a jste opravdový mistr BJJ. Měli byste mít úplnou kontrolu nad svým tělem, nad všemi pohyby, nad svým egem.

Jako černý pás jste ve svých pohybech téměř dokonalí, elegantní a pro své okolí jste inspirací. Jak byste asi čekali, černý pás z vás dělá experta v Jiu Jitsu.

Vaše porozumění Jiu Jitsu jde do hloubky, rozumíte principům jednotlivých technik a chápete každý detail. Jako černý pás byste měli být schopni tvořit své vlastní techniky a styl útoku. Útok i obrana, obojí je vykonáváno automaticky, reflexivně a bez myšlení. Černé pásky jsou těžkými soupeři a vždy hledají, jak vytěžit z každé techniky maximum.

Váš přístup k Jiu Jitsu je též na velmi vysoké úrovni. Černé pásky se už soustředí jen na samotné cvičení. To, že mohou dělat Jiu Jitsu je samo o sobě odměna. Potěšení nachází technikách samotných, které provádějí s velkou grácií, plynulostí a bojové situace řeší reflexivně.

Jako černý pás už nebude vašim cílem někoho porazit, ale radost najdete v efektivitě pohybu a přesném načasování pro provedení jednotlivých technik.

Nižší pásky se zaměřují na jiné věci – na to soupeře porazit, resp. nenechat se porazit. Jestliže je vaše úsilí ale podmíněno tímto, můžete být rozčarováni, když jste poražený právě vy.

Černé pásky toto ale vůbec nezajímá.

Vezměme si takové lyžování. Jaký požitek je z lyžování? Když lyžujete, vaše odměna je lyžování – radost a potěšení ze samotné aktivity. Když jste na horách, tak není žádný vítěz. Není tam nikdo, koho byste poráželi, když brázdíte svah.

Anebo co třeba večeře v drahé restauraci? Když jste se vydali do úžasné restaurace, užíváte si samotnou aktivitu. Nesnažíte se být největší bojovník. Nesnažíte se sníst člověka vedle vás. V tu chvíli není nic, čeho byste chtěli dosáhnout. Potěšení nacházíte v tom, že jste v tak báječném podniku a snažíte si užít večer.

Černé pásky vidí Jiu Jitsu stejně. Uspokojení nacházejí v samotné aktivitě. Užívají si zápas jako takový. Není vítěz ani poražený. Je pouze potěšení ze zápasu.

Jako černý pás jste se oprostili od potřeby porážet lidi kolem sebe. Soustředíte se na čistotu pohybu, na přechody, na to, jak dobře se vám povedlo provést váš útok či odrazit útok soupeře či jak se vám povedlo využít energii soupeře.

Černé pásky přišly na to, že pokud se nesoustředíte na poražení soupeře, tehdy soupeře porazíte nejsnáze.

Černé pásky se též rády učí něco nového.

Nižší stupně často hledají nějaký cíl – takové to „Už to umím. Co dál?“ Též vyhledávají pochvaly a jde jim o postup na další úroveň. Soustředí se na získání další mety: „Teď budu 3 měsíce makat, protože chci získat modrý pás do Vánoc. Pak si dám na chvilku oraz.“

Černé pásky pochopily, že žádný cíl není – cesta nikdy nekončí. Jakmile si něco takového uvědomí, trénují o to usilovněji a pravidelně. Začnou žít Jiu Jitsu.

Opravdoví mistři vědí, že všichni se musíme vrátit k bílému pásku a neustále se rozvíjet a učit se nové věci. Rozbíjet staré návyky, dělat si nové, pořád se zlepšovat. Zlepšování jde ruku v ruce se změnou. Změna jde ruku v ruce s neustálým učením se a neustálé učení znamená návrat k bílému pásku.

Černý pás není o tom, že jste dorazili po dlouhé cestě do cíle. Černý pás je o tom, že jste se zamilovali do faktu, že jste pořád bílý pás.

Autor článku: Ritchie Yip

Originál článku naleznete zde

Foto autora

Jan Lalinský
instruktor jujutsu