rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováPotřeba rychlosti

Vytvořil: Michal Bečica | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 25.7.2010 | Zobrazeno 14731x

Při čtení zářijového čísla časopisu Inside Kungfu jsem narazil na článek, který přináší srozumitelné a přehledné dělení různých typů rychlosti a zároveň dává i tipy, jak tu kterou rychlost zlepšit. V české literatuře jsem podobný článek, který by pojednával o rychlosti z pohledu boje, nenašel. Autor článku nahlíží na rychlost komplexně a zabývá se nejen rychlostí provedení techniky nebo kombinace technik, ale i rychlostí zpracování podnětu a reakce. Věřím, že bude stejně poučný pro vás, jako byl pro mne ;-)

napsal David Cheung, přeložil Jarda Kolcun

Je všeobecně známo, že rychlost je nezbytným předpokladem proto, aby se člověk stal zdatným bojovníkem. Jak však rychlost souvisí s bojem? Když používáte své údery, kopy, chytání soupeře a případně i hody, musíte být samozřejmě rychlí abyste zasáhli nebo provedli techniku. A podobné je to i v případě práce nohou, blokování, únikům, apod. Jak však dosáhnete této rychlosti?

Fakticky může být rychlost rozčleněna do několika základních skupin. Před mnoha lety jsem jako student Inosanto Akademie bojových umění v Marine Del Rey, CA, viděl schéma, které sifu Dan Inosanto používal během seminářů. Toto schéma neslo název “JKD klasifikace typů rychlosti” a popisovala různé kategorie rychlosti v souvislosti s Jeet Kune Do.

Tyto rychlosti jsou:

Nyní se podívejme podrobněji na jednotlivé kategorie spolu s drily a tréninkovými metodami, které je mohou zlepšit.

Fyzická rychlost (Physical Speed)

Tato rychlost je také známa jako mechanická rychlost a fakticky znamená rychlost jakou je student schopen provést techniku. Například měří rychlost s jakou dokáže vystartovat s úderem, zasáhnout a poté se vrátit zpět do původní pozice. Aby se tato rychlost zlepšila, musíte se naučit provádět své techniky v co nejpřímějším směru, dynamicky a co nejefektivněji. Musíte eliminovat zbytečné pohyby. Paradoxně nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete ze začátku dělat pohyby pomalu, vychytávat chyby a postupně zrychlovat. To vám pomůže získat představu a jistotu v pohybu celého těla a ne jen ruky či nohy. Poté, co odstraníte zbytečné pohyby, můžete začít zrychlovat. Ideální je, pokud máte sparing partnera, který vám bude držet lapu a vy se budete snažit ji co nejrychleji zasáhnout. Začnete z úvodní pozice, provedete úder či kop a vrátíte se opět do úvodní pozice. Dalším způsobem jak zrychlit například úder je postavit se proti svému partneru, který roztáhne ruce jako při tlesknutí. Vaším úkolem bude provést úder do prostoru mezi partnerovy dlaně, zatímco partner se bude snažit znemožnit vám úder tím, že tleskne a tím pádem vám „uzavře“ prostor k úderu. Pozor, partner reaguje na váš úder a ne naopak. V pokročilé variantě tomu může být naopak a vy pak můžete hledat správný čas k útoku předtím, než váš partner opět tleskne.

Startující rychlost (Initiation Speed)

Tato rychlost znamená schopnost jak rychle dokážete reagovat na stimul. Například jak rychle dokážete zareagovat na situaci, kdy soupeř nečekaně zkrátí vzdálenost? Jak rychle dokážete odpovědět kopem či úderem? A naopak, jak rychle dokážete udeřit či kopnout, pokud soupeř najednou ustoupí? Nejlepší způsob jak rozvinout tento typ rychlosti, je cvičit rychlost reakce na určitý, předem daný stimul. Například poté, co váš partner tleskne, zaútočíte úderem či kopem na lapu. Stimul může být také vizuální, když například váš partner změní pozici, zaútočíte opět úderem či kopem.

Rychlost vnímání (Perceptual Speed)

Tato rychlost znamená jak rychle dokážete rozeznat příležitost v soupeřově útoku, případně samotný útok. Zlepšování tohoto typu rychlosti je velice důležité, protože na této rychlosti úzce závisí předchozí dva typy. Pokud student dokáže provést rychle techniku, provede-li ji v nesprávný čas, nebude úspěšný. Je proto potřeba neustále pracovat na rozeznávání jednotlivých známek blížícího se útoku a dále i na slabých místech během samotného útoku.

Mentální rychlost (Mental Speed)

Tato kategorie rychlosti znamená jak rychle dokážete vybrat správný typ odezvy (doporučuji přečíst i článek „Aplikace Hick-Hymanova zákona v sebeobraně“, který je také na našem webu. Poznámka překladatele) na přicházející útok případně vybrat nejvhodnější protiútok. Toto se dá například rozvíjet tak, že zavřete oči a váš partner nastaví lapy do různých pozic, vzdáleností a výšky. Poté, co vám dá signál, otevřete oči a zasáhnete co nejrychleji lapy nejvhodnější technikou (direkt, loket, koleno, kop, hlava, apod.). Protože nebudete dopředu znát, kde se lapy budou nacházet, budete donuceni rychle „zmapovat terén“ a zaútočit. Postupně můžete přidávat více než jeden zásah a jedním způsobem do jedné lapy, apod.

Rychlost adaptace (Alteration Speed)

Jelikož je rvačka na ulici dynamická a chaotická, musíte se naučit měnit směr svého útoku co nejrychleji. Například pokud váš protivník nečekaně ustoupí do strany, musíte se naučit adaptovat svůj útok stejně rychle. Nebo váš protivník najednou spadne a pak se zvedne, na obě pozice musíte být připraven rychle reagovat. Pro trénování těchto typů změn použijte drily, kdy váš partner mění náhle směr, pásma (postoj, klek, sed, leh a opět nahoru), apod.

Kombinační rychlost (Combination Speed)

Každý úder musí být proveden rychle a plynule.Typický dril, který tuto kategorii rychlosti rozvíjí, je například ten, kdy partner stojí s lapami a vy se snažíte co nejrychleji a nejpřesněji „doručit“ předem určenou kombinaci úderů. Některé údery v kombinaci mohou využívat změnu vzdálenosti i polohu lapy, abyste využili nejen jednu vzdálenost (například na údery), ale i různá pásma, apod. Partner vám také může při kombinaci měnit pozice lap tak, abyste se naučili také rychle adaptovat svůj útok.

Taktilní rychlost (Sensitivity Speed)

Tato kategorie souvisí s rychlostí pohybu v okamžiku, kdy jste již v kontaktu se soupeřem, například v klinči. Tyto situace vyžadují okamžitou změnu pozice, například snížení těžiště nebo otevření příležitosti pro útok kolenem, loktem nebo zvedákem. Tato kategorie tedy označuje rychlost s jakou se přizpůsobíte útoku na základě taktilního (dotykového) podnětu. Tento typ rychlosti vyžaduje mnoho hodin drilování, protože je potřeba vybudovat velice jemnou sensitivitu vůči těmto typům podnětů. Jeet Kune Do má mnoho drilů, které rozvíjejí sensitivitu vůči protivníkovým akcím. Mezi ně patří například Chi Sao, Don Chi nebo Bong Sao / Lop Sao.

Rychlost nohou (Footwork Speed)

V boji v postoji potřebujete velice rychlé nohy pro zkrácení, případně prodloužení vzdálenosti. Čím rychleji dokážete vzdálenost změnit, tím rychleji dokážete provést útok případně se vyhnout zasažení protivníkovým úderem či kopem. Rozvíjejte práci nohou stínováním proti imaginárnímu soupeři. To vám pomůže, aby váš krok byl lehčí, rychlejší a mrštnější. Samozřejmě je však důležité pracovat i s partnerem, kdy například při jednom z nejznámějších Jeet Kune Do drilů je ten, kdy se snažíte co nejrychleji následovat svého partnera, který mění směr a vzdálenost. Vaším cílem je „zrcadlit“ jeho pohyby.

Rychlost chytání rukama (Hand Trapping Speed)

Tato kategorie rychlosti souvisí se schopností provést co nejrychleji dva a více technik chytání protivníka, například při hodu, strhu, blokování, apod. Existuje mnoho zachytávacích kombinací a každá z nich závisí na typu protivníka a jeho útoku. Rozvoj této kategorie zahrnuje aplikování různých kombinací technik tak, jak soupeř reaguje na váš útok. Například se vám podaří zachytit ruku soupeře, zkrátíte vzdálenost a poté jej strhnete na zem, apod.

Závěr

Pokud budete v kontextu Jeet Kune Do přemýšlet o rychlosti, mějte na paměti, že existují více kategorií. Každá kategorie souvisí s určitým aspektem v boji. Existuji jednak drily, které můžete cvičit sami, ale i drily, kde využíváte svého partnera. Jednoduše řečeno je potřeba rychlosti přítomná v každé Jeet Kune Do technice.

Zdroj: Inside Kung fu, September 2010, p.44–47

Přeložil: -jk-