rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováFAST Defense: Před konfliktní faktory

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 24.2.2012 | Zobrazeno 3231x


"Zlaté momenty", které určí pravděpodobný výsledek každé situace

Napsal Bill Kipp, Přeložil: Jarda Kolcun

Mnoho kurzů sebeobrany zdůrazňuje důležitost naučení tisíce a jedné techniky, rozvoj jakési super síly, či super rychlosti, aby se obránce dokázal ubránit takzvaným zabijákům. Dalším mýtem je, že člověk musí být v dokonalé fyzické kondici, aby měl aspoň jakousi šanci na sebeobranu. Pravda však je, že drtivá většina konfliktů je prohrána či vyhrána ještě v době, než dojde k prvnímu fyzickému útoku. Jedná se o schopnost rozeznat první příznaky blížícího se konfliktu a dokázat je eliminovat ještě předtím, než se konflikt plně rozvine. Tyto příznaky nazývám „zlaté momenty“, protože taková osoba, která dokáže zachovat chladnou hlavu během fáze, kdy se tyto momenty objevují, pak prakticky pokaždé dokáže de-eskalovat situaci bez fyzické konfrontace. A nejenom to – schopný obránce dokáže během této fáze převzít kontrolu nad situací a využít ji ve svůj prospěch. A ačkoliv existují například spontánní nečekané útoky ze zálohy, jedná se o statisticky malý počet.


Možná tu budu opakovat již známé věci, ale je smutným faktem, že veřejnost platí neskutečné peníze za výuku bojových umění, kickbox kurzů, za členství v různých fitness a wellness klubech, včetně členství v, těch dnes tolik populárních, bojových stylech (název si doplňte sami) jen proto, aby se zbavili strachu z toho, že na ně někdo zaútočí.

A přitom pouze malé množství těchto škol a skupin, pokud vůbec někdo, se pořádně zabývá před konfliktní fází a rozeznávání těchto momentů v blížícím se konfliktu. Právě tyto momenty však mohou zklidnit prakticky jakýkoliv konflikt do klidné diskuse bez nutnosti fyzického konfliktu. Je potřeba si uvědomit, že zvítězit na ulici je jedna věc, ale zvítězit následně u soudu je věc druhá, případně zvítězit proti tomu samému útočníkovi den poté, když s sebou bude mít kamarády s noži a jinými zbraněmi. Již staří mistři věděli, že nejlepší obrana je vyhnout se boji. A přesto je často vidět v různých kurzech či oddílech, jak jsou lidé fakticky učeni eskalovat konflikt až do fáze, kdy mohou použít pracně nadrilované techniky sebeobrany.

Je důležité říci, že toto pro většinu studentů nebude fungovat z mnoha důvodů. Svým způsobem jsou tito studenti fakticky přímo vedeni k tomu, aby se dříve či později sami stali oběťmi konfliktu díky tomu, že jsou učeni jít hned do fyzického konfliktu, který často ani není nutný a dal by se zvládnout jiným, mírnějším způsobem.

Dobrá, co tedy vlastně „zlaté momenty“ jsou? Za prvé, ačkoliv mohou být zpočátku těžko identifikovatelné, rozhodně pro to není potřeba mít vysokoškolský diplom. Fakticky drtivá většina z nás zvládá identifikaci a řešení „zlatých momentů“ prakticky denně. Jedná se o okamžiky, které rozhodnou, jestli se situace bude vyvíjet jedním (horším) či druhým (lepším) směrem. Objevují se například když řídíte auto, hovoříte se svým dítětem či kolegou, potkáte cizího psa, vyjednáváte smlouvu, apod. Fakticky jde o situace, kdy jste v jakékoliv interakci s člověkem či jinou bytostí s mozkem (tedy i mimozemšťané by mohli být v této skupině, ale tím si nejsem úplně jistý). Je to součást našeho života naučit se jednat tak, aby nevinná situace nepřerostla v nesmyslný konflikt. Čím více pozornosti budeme vnímat těmto „zlatým momentům“, tím větší šanci budeme mít, že se nebudeme zčistajasna nacházet v potencionálně nebezpečné situaci.


Abychom si tedy „zlaté momenty“ lépe přiblížili, uveďme si příklad: představte si situaci, kdy jdete po chodníku a u pošty je uvázán pes, který čeká na svého páníčka.

První „zlatý moment“ je rozhodnutí, jestli psa mineme v bezpečné vzdálenosti anebo k němu přijdeme, abychom jej pohladili. Existuje mnoho faktorů, které je potřeba zvážit, než se rozhodneme tak či onak. Pokud nemáte rádi psy, pak je volba jasná, a vy jej minete bez povšimnutí. Ale i ten největší milovník psů si nejdříve ověří pár informací.

O jakou rasu se jedná? Jak se chová? Snaží se navázat oční kontakt? Mává ocasem? V jakém stavu je pes? Pokud vás odpovědi na tyto otázky neuspokojí, pak jej minete jako v prvním případě. Pokud však budete spokojení s tím, co zjistíte, přichází na řadu další „zlatý moment“: Jak se k němu přiblížím? Přijdu k němu a položím mu ruku na hlavu (což je nejčastější chyba, kterou se člověk, věci neznalý, může dopustit, protože někteří psi toto nesnáší, zvláště od neznámých lidí), anebo si dřepnu a přiblížím k němu ruku, aby si ji očichal? Jak na to pes zareagoval? Stále mává ocasem anebo se nedůvěřivě stáhl a uhnul vašemu pokusu o pohlazení?

Jak vidíte jde o dosti velkou komunikaci i interakci, než by případně došlo k samotnému útoku. A právě tato komunikace není nic jiného než série „zlatých momentů“, kterých je potřeba si všimnout a řešit je. Čím více si jsme takových okamžiků vědomi, tím lépe dokážeme následně situaci řešit.

Na příkladu se psem jsem ukázal jednoduchou interakci mezi člověkem a psem a popsal „zlaté momenty“, které se během této toho vyskytly. Přesto zde chyběly dva klíčové faktory, které mohou situaci dosti zkomplikovat – strach a adrenalin. Pokud vás pes nikdy předtím nepokousal, je zde vcelku velká šance, že k řešení budete přistupovat s chladnou hlavou a bez emocí. Pokud jste již někdy v minulosti měli negativní zkušenost se psem, pak v drtivém množství případů psa nyní minete bez snahy o jakékoliv sblížení. Komunikace se zvířaty je velice poučná, protože nás učí rozeznat právě výše zmíněné „zlaté momenty“. Lidská komunikace je naopak více komplikovanější, ale přesto, pokud se oba dva dostanete do stresové situace, pak se začne podobat komunikaci zvířecí (výhružný postoj, vyceněné zuby, rozšířené oči, apod.)


Pojďme se tedy nyní zaměřit na „zlaté momenty“ v situacích, kde se již objeví adrenalin i strach, na řízení automobilu. Řízení automobilu je běžná situace, která nám pokaždé nabízí celou řadu „zlatých momentů“, a přesto je lidé většinou řeší neadekvátně, díky čemuž se zprvu relativně nevinný incident mění překvapivě rychle ve velice násilnou záležitost. Jedna z těchto situací může vypadat například takto: Jedete po dálnici a na vás se doslova lepí jiné auto. Což vás neskutečně irituje, zvlášť když vedlejší pruhy jsou volné. Přesto se druhý řidič vytrvale snaží být co nejblíže vašemu kufru auta.

Zlatý moment A: Můžete se nadechnout a prostě to ignorovat a jen si pomyslet, že možná druhý řidič neví, jak je to nebezpečné. To vede ke „zlatému momentu“, kdy se rozhodnete dál pokračovat v jízdě. Případně zpomalíte a dáte blinkrem najevo, že vás může předjet.

NEBO

Jiný zlatý moment B: Můžete si to brát osobně a čím déle jej budete mít za sebou, tím více vám bude narůstat vztek, adrenalin a tep i dech se bude zrychlovat. Vzniká nový „zlatý moment“, kdy ještě není vše ztraceno, pokud si uvědomíte, že jste naštváni, začnete zhluboka dýchat a cíleně se zklidňovat.

Nebo další „zlatý moment“ – jste neskutečně naštvaní a rozhodnete se „tomu za.ranému k.etenovi“ udělit lekci. Buď prudce zatáhnete za ruční brzdu, čímž donutíte prudce brzdit i řidiče za sebou. Pokud se mu podaří ubrzdit, pak vás objede a vztyčeným prostředníkem vyjádří svůj názor na váš manévr.

To vás dovede k dalšímu rozhodovacímu okamžiku – „zlatému momentu“ – uvědomíte si, že jste reagoval nepřiměřeně, provedete několik hlubokých nádechů a výdechů a ignorujete řidičovo vulgární gesto. Možná dokonce smířlivě mávnete na řidiče jako výraz omluvy a tím dále de-eskalujete situaci. V drtivé většině případů to stačí proto, aby se situace již vyřešila.

NEBO

Další možností je povolit, aby adrenalin a zuřivost převzala kontrolu nad vašimi dalšími činy. Možná to spustil ten vztyčený prostředník, možná výraz řidiče. Možná jste jen ten den měli „den blbec“. Chystáte se tak provést něco, o čem v podvědomí víte, že je životu nebezpečné a může ohrozit nejen toho řidiče se vztyčeným prostředníkem, ale i vás a případně i vaše spolucestující.

Šlápnete na plyn a snažíte se jej předjet, abyste mu ukázali, zač je toho loket. Situace se začíná nebezpečně vyhrocovat. V tuto chvíli je ještě šance si uvědomit své nesmyslné chování a zpomalit, případně někde zastavit a vše vydýchat na čerstvém vzduchu.

Pokud se tak nestane, situace může skončit také například tak, že dojde k vážné havárii, případně ke rvačce, kde se mohou objevit i zbraně jako je nůž či pistole…. V tomto okamžiku totiž vůbec netušíte, jestli je druhý řidič ozbrojen a jak bude reagovat na váš agresivní manévr. A celý incident tak může skončit smrtí či vážným zraněním vás, onoho řidiče případně vašich spolucestujících. A to vše jen proto, že se na vás lepil na dálnici…

A jakkoliv se to může zdát hloupé, právě tato řešení podobných situací jsou stále častěji vidět na silnicích. Proč? Protože pod stresem lidé reagují spíše emocionálně než racionálně. Podobné situace se stávají každý den kdekoliv na světě. Společným prvkem všech těchto situací je obava lidí, že se stanou oběťmi nějaké agresivní akce a proto reagují nepřiměřeně, emocionálně a často agresivněji, než je potřeba. Strach z neznámého nutí lidi reagovat nepřiměřeně znovu a znovu.

Dobrá zpráva je, že s povědomím o existenci a identifikaci těchto typů ohrožení, je možné se na ně připravit správným tréninkem, kdy se lidé naučí rozeznat „zlaté momenty“ a zvolit si tu variantu, která jim připadá nejvhodnější pro řešení potencionálně konfliktní situace. Je potřeba zdůraznit, že tyto rozhodující okamžiky (\„zlaté momenty\“) neexistují jen v negativních situací, ale i v jakékoliv jiné situaci, kde dochází k interakci mezi lidmi, případně zvířaty.

Klasický příklad je například první rande, kdy první minuty určí celkový budoucí vývoj vztahu. Nebo obchodní schůzka s velice důležitým zákazníkem, nákup auta z bazaru, případně plánování aktivit s vaším synem/dcerou. Pokud se nad tím zamyslíte, pak právě toto řeší hromada knih a instruktážních videí o sebe motivaci, NLP, osobním růstu, new age, apod. „Adrenal Stress Response Training“ je metoda, jak se s vyrovnat s emočními a biomechanickými faktory, které nám určují, jak se člověk zachová v dané situaci a jak efektivně využít mozek k identifikaci a využití těchto důležitých okamžiků každodenního života.

Zdroj: FAST Defense: Pre Incident Factors (The Golden Moments that determine the probable outcome of every situation) – Bill Kipp; \FAST Defense\