výuka - hlavní menu


pravidelná cvičení

Jujutsu & Aikijutsu

„Co je jujutsu? Zábava, ale i tvrdý trénink. Fyzická i psychická zátěž, ale i relaxace, pohoda a legrace. Takový je život a takové je opravdové jujutsu.”

Sensei Matěj Novák

Jujutsu

Jujutsu považujeme za jeden z nejefektivnějších způsobů boje. Velkou výhodou jujutsu je, že dokáže na případný útok reagovat různými způsoby obrany dle intenzity útoku. Od předejití útoku přes účinnou a rychlou obranu až po případnou kontrolu útočníka. Naší snahou je učit jujutsu v takové podobě, v jaké do České republiky přišlo – jako účinná sebeobrana v základech postavena na japonském jujutsu a obohacována o vědecké poznatky. Zároveň nechceme učit jen sebeobranu a snažíme se v principech výuky uchovat vnitřní rozvoj žáků. Jsem přesvědčen, že čím blíže je žák ve výuce „tvrdým likvidačním technikám“, „nekompromisní sebeobraně“, tím více by se měl věnovat svému vnitřnímu rozvoji. Proto jujutsu technicky učíme jako sebeobranu s další technickou nadstavbou (širší dovednostní základ), avšak na vnitřních principech výuky bojových umění. Tato cesta je delší než v jiných sebeobranných systémech nebo školách, ale našim cílem je vychovávat samostatné vyzrálé osobnosti, které umí ochránit sebe a svoji rodinu a ne jen v krátké době připravit jedince na rychlé řešení konfliktní situace. Po zvládnutí tohoto teprve začíná opravdové studium jujutsu.

Naše výuka jujutsu vzešla ze systému World Jujutsu Kobudo Organization (WJJKO) a v současné době je výuka zaštítěna International Bujutsu University. Je nám dána dostatečná volnost ve studiu a využívání rozdílných informačních zdrojů. V zásadě jsme z větší části zachovali zkušební řád Federace Ju-Jitsu ČR a postupem času jsme změnili principy provádění jednotlivých technik. K tomuto jsme využili poznatky z dlouhodobé spolupráce s Edem Melaugh ze Small Cicle Jujitsu (2000-2005), KFM (2007-2010 – boj na malém prostoru), FMA (užití zbraní pro sebeobranu), BJJ (boj na malém prostoru), FMA (užití zbraní pro sebeobranu), BJJ (boj na zemi), FAST defense a Model Mugging (psychologická příprava) atd. I nadále se budeme snažit spolupracovat s významnými osobnostmi v oblasti jujutsu a sebeobrany v ČR i v zahraničí, abychom studentům zajistili vysoký standard výuky. Dalším zdrojem informací je pro nás aplikace vědeckých poznatků ať ze zahraničí, nebo ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Poznámka:
Jujutsu je původní název pro japonský neozbrojený boj nebo boj s minoritními zbraněmi dnes označovaný jako ju jitsu, jiu jitsu atd. Jedná se principiálně vždy o totožné bojové umění – rozdíly jsou pouze v přepisu japonských znaků a případné prezentaci konkrétním učitelem.

Aikijutsu

Aikijutsu je nauka o tom, jak využít energii Ki (Čchi, Či v čínských systémech) v systému jujutsu. Jinak řečeno, jde o jujutsu s důrazem na používání Ki. Chápeme tedy aikijutsu jako nadstavbu jujutsu či tzv. „vysokou školu jujutsu“. Pro zájemce o studium aikijutsu v České republice je zde již několik škol tohoto japonského bojového umění. U nás se můžete naučit Aikijutsu Yamaue ryu. Výuku v České republice přímo dozoruje zakladatel Soke Jimmy Keido Yamaue, který je nejen velmistrem bojových umění Aikijutsu a Nord Shaolin, ale i buddhistickým knězem a reprezentantem japonského císařského kláštera. V současné době se v naší škole aikijutsu věnuje malá skupina žáku pod vedením Miroslava Matějovského.


Články související s touto kategorií

Tajemství BJJ pro MMA - rozhovor s Ricardo Liborio


Datum: 1.5.2016 | Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Jujutsu & Aikijutsu | Zobrazeno: 2172x

Aplikace Brazilského Jiu-Jitsu do prostřední dnešního světa MMA

Rozhovor Stephana Kestinga s Ricardem Liboriem z American...


Seminář Soke Yamaue - 2015


Datum: 19.12.2015 | Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Jujutsu & Aikijutsu | Zobrazeno: 2343x

Uplynuly dva roky od posledního semináře se Soke Yamaue. V září 2013 jsme organizovali seminář při příležitosti zkoušek na 1. Dan aikijutsu. Seminář...


Systém pásků v BJJ: Rozdíly v postoji k BJJ u jednotlivých pásů


Datum: 17.6.2015 | Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Jujutsu & Aikijutsu | Zobrazeno: 20330x

Přinášíme překlad podnětného článku jehož autorem je Ritchie Yip. Článek popisuje a porovnává specifika jednotlivých technických stupňů v BJJ, s pohledu motorického učení, psychické vyspělosti žáka a přístupu trenéra.

Systém pásků v BJJ: Rozdíly v...