rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováMatt Thomas - Opravdový WARRIOR SCIENTIST

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 24.5.2014 | Zobrazeno 7615x

V květnu letošního roku jsem měl možnost strávit 14 dni v USA s Mattem Thomasem. Matt Thomas již několik let žije „v ústraní“ v Kalifornii. Stále cvičí a pracuje jako bodyguard, ale v současné době již nevede pravidelnou výuku ani kurzy Model Mugging. „Svou slávu“ si užil v sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech jako tvůrce systému nejvíce používaného systému sebeobrany pro ženy známého pod názvem Model Mugging. Byl například i v celosvětově uznávané show Oprah Winfrey. Také mnoho uznávaných instruktorů a učitelů jako Ed Parker, Al Thomas (není příbuzný), Bob Koga označili jeho kurzy sebeobrany pro ženy za nejlepší, které kdy viděli. V současné době již nemá zapotřebí se nějak výrazně prezentovat vnějšímu světu. Proto jen stěží o něm naleznete na internetu více informací.

Výuku již dávno předal svým studentům, jako byly: Danielle Smith, Julio Toribio, Mark Vinci a další. Model Mugging je dnes vyučován Mattovým studentem Markem Vincim, který u Matta studoval vice jak 30 let. Mark je mimo jiné podplukovníkem US Army Reserves, kde má na starosti 1000 příslušníků vojenské policie a absolvoval dva turnusy v Iráku. Také je instruktorem Koga Defensive Tactics pro Long Beach Police Department. Asi neúspěšnějším studentem je ale Bill Kipp, který na základě Model Mugging vytvořil se souhlasem Matta Thomase vlastní sebeobranný systém nazvaný FAST Defense. Ten na rozdíl od Model Mugging není soustředěn hlavně na výuku sebeobrany pro ženy.

Matt Thomas dnes vyučuje jen soukromě a pouze pokročilé studenty a to převážně na doporučení. Já měl to štěstí, že mě doporučil Dick Chance – výkonný ředitel FAST Defense, u kterého jsme absolvovali loni certifikační seminář FAST Defense. Matt Thomas pro mou výuku měl jedinou podmínku a to, že musím přiletět nejprve za ním do USA a teprve následně Matt Thomas přiletí do ČR.

Vznik Model Mugging

Matt Thomas studoval v mládí mnoho bojových umění a úpolových sportů jako judo, kendo, karate nebo WT. Jeho učitelé byly takové autority světa bojových umění a sebeobrany jako Bob Koga nebo Ed Parker. Pro tvorbu vlastního sebeobranného systému se rozhodl v létě 1971. Tehdy navštěvoval školu karate v Kalifornii. Jednoho dne večer přišla na lekci studentka, držitelka černého pásu, a řekla, že byla přepadena a znásilněna. Nedokázala se ubránit reálnému útoku přesto, že měla černý pás. Hlavní instruktor ji řekl, že je to její vina. Že musí tvrději cvičit. Nedokázal, ale studentům vysvětlit, proč jeho nejlepší studentka nebyla připravena zvládnou reálný konflikt na ulici. Na základě této zkušenosti Matt Thomas pochopil, že je nutné se nespoléhat jen na studium tradičních bojových umění, ale změnit celý koncept výuky sebeobrany pro ženy.

V té době také dokončoval své studium psychologie a biologie na Stanfordské universitě. Rozhodl se proto při vytváření svého systému sebeobrany nespoléhat jen na své zkušenosti z bojových umění a úpolových sportů. Využil i své zkušenosti z práce osobního strážce a znalosti, které získal právě při studiu na universitě. Poznámka: Na doplnění si připomeňme, že v té době přednášel na universitě prof. Philip G. Zimbardo a také realizoval svůj vězeňský experiment. Matt a Dr. Zimbardo jsou stále po 45 letech přátelé a Matt Dr. Zimbardovi pomáhá s Heroic Imagination Project.

Matt Thomas si uvědomoval, že potřebuje relevantní informace o „nepříteli“. Provedl proto analýzu 3000 útoků na ženy a vedl rozhovory s několika oběťmi napadení. Tyto informace spojil se svými znalostmi a zkušenostmi. A za několik měsíců (v roce 1972) otevřel první lekci sebeobrany pro ženy. Jeho výuka, již tehdy před 40ti lety, obsahovala scénáře a práci se specifickým stresem z ohrožení života anebo zdraví. Pro potřeby své výuky byl nucen také vyvinout ochranný oblek, aby ženám umožnil se bránit (útočit) plnou silou a přitom instruktora v roli útočníka nezranily. Oblek postupem času prošel několika změnami a byl zdokonalován až do dnešní podoby Predator Armour využívaný ve FAST Defense.

Přesto, že Model Mugging je spojován hlavně s výukou sebeobrany pro ženy, Matt Thomas také organizoval kurzy pro muže. Pro tvorbu těchto kurzu analyzoval 1000 barových a vězeňských rvaček.

Dlouhá léta pracoval jako bodyguard, kde mohl své znalosti a dovednosti ověřit v reálných střetech. Jako bodyguard se dostal do několika přestřelek a musel bojovat o život svůj, ale i o život klienta. Ve svých 63 letech je již v důchodu, ale stále pracuje jako bezpečnostní konzultant a čas od času jako bodyguard. Například doprovází své klienty na lov do Afriky, kde je chrání před útokem divoké zvěře. Za svou dosavadní kariéru uchránil všech svých 73 klientů před různými druhy útoků vedenými člověkem nebo divokou africkou zvěří.

Matt Thomas je opravdový WARRIOR SCIENTIST. Je to bojovník s reálnými zkušenostmi, který celý život zasvětil ochraně druhých. Ať už jako osobní srážce nebo tím, že učil druhé jak zvládnout sebeobranou situaci. Vytvořil systém výuky sebeobrany pro ženy, který nebyl do metodiky překonán. Dodnes je využíván a kopírován. Byl prvním, kdo začal využívat scénáře a práci se stresem a ochranné obleky při výuce sebeobrany tzv. adrenal stress/scenario trainng.

Je autorem a spoluautorem několika knih, ve kterých shrnuje poznatky z výuky sebeobrany pro ženy, zkušenosti s ochranou dětí a praktickou sebeobranou.

Defend Yourself! Every Woman’s Guide to Safeguarding Her Life

Tato kniha je věnována sebeobraně žen. Byla vydána v roce 1995. Matt v této knize shrnuje své zkušenosti s výukou sebeobrany. Kniha je prakticky zaměřená s důrazem na psychologickou stránku sebeobrany. Velká část knihy je věnována technicko-taktickému řešení sebeobranných situací (vybraných nejčastějších útoků).

Protecting Children From Danger – Building Self-Reliance & Emergency Skill without Fear

Jak název napovídá, je kniha věnována problematice ochrany dětí. Jak jsem již uvedl, Matt Thomas má bohaté zkušenosti s ochranou osob. Jeho klienti nebyli pouze jednotlivci ale i celé rodiny včetně dětí různého věku. Jako člověk zodpovědný za bezpečnost dětí svých klientů, musel být schopen je chránit nejen proti fyzickému útoku. Kniha, stejně jako praktický výukový program pro děti, není o tom jak se sžít se „strejdou“ co všude se mnou chodí, ale o tom, jak dítě vést k sebedůvěře a k základním bezpečnostním návykům.

Black Medicine

Jedná se o čtyřdílnou publikaci pojednávající o sebeobraně, vitálních bodech a zbraních. První dva díly napsal Matt ve spoluautorství se svým dlouholetým studentem a vycházejí z jeho pojetí práce z vitálními body. Polední dva díly již nevycházejí přímo z Mattovi metodiky výuky sebeobrany.

První díl The Dark Art of Death je věnovaný vitálním bodům a způsobu jak vést účinný útok na tyto body. Vše je podáváno jasně a stručně bez nadbytečných příkras a aplikací, jak je možné vidět v bojových uměních zabývajících se touto částí sebeobrany. Druhý díl Weapons at Hand je v první části věnovaný vybraným částem našeho těla (loket, koleno…), které muže použít k vedení účinné obrany, Druhá část knihy je věnována „improvizovaným„ zbraním, které v případě napadení můžeme doma najít a účinně vyžít.Třetí díl Low Blows je věnovány příkladům obran a únikům proti útoku zbraní a několika základním útokům za využití zbraně. K obraně je primárně využíváno pouze tělo obránce jako devastující nástroj obrany. Čtvrtá a závěrečná část Equalizes je opět věnována zbraním, ale tentokrát více detailněji co do jejich využití.

Matt Thomas a jeho studenti za 41 let výuky sebeobrany učili 60 000 žen. 800 z nich dalo Mattovi Thomasovi zpětnou vazbu, že zvládly sebeobrannou (konfliktní) situace hlasovým a neverbálním projevem. 215 se zvládlo ubránit fyzickému útoku. 7 jich prohrálo, ale přežilo a to se v situaci, kdy vám jde o život se také počítá. Tři útoky na jeho studentky byly vedeny se zbraní. Ve svých kurzech sebeobrany pro muže trénoval „jen“ 2000 mužů. Má zpětnou vazbu k 22 případům fyzické sebeobrany. Všech 22 situací jeho studenti vyhrály z toho 21 KO.

Na závěr bych se chtěl podělit o pro mne zásadní zkušenost s 10ti denního pobytu v přítomnosti Matta Thomase. Souvisí s tím, že jsem dlouho hledal učitele, který není jen výborný pouliční rváč, ale i válečník a vědec. To je velmi náročná kombinace a takových lidí moc není. Znám hodně výborných bojovníku a rváčů (fighters), několik válečníků (warrirors) a pár vědců (scietists) zabývajících se sebeobranou. Ale je těžké najít člověka, který má toto vše. V Mattovi Thomasovi jsem takového člověka našel. Je to výborný učitel s praktickými poznatky z reálných situací, s bohatými didaktickými zkušenostmi v oblasti sebeobrany, založenými na vědeckých poznatcích. Předběžně jsme s Mattem Thomasem domluveni, že v říjnu letošního roku zrealizujeme pod jeho vedením malý seminář sebeobrany pro ženy a seminář sebeobrany pro děti. Termín semináře zveřejníme na našich stránkách co nejdříve.

mn

Související články:

Matt Thomas – Sebeobrana pro ženy

Matt Thomas – Jak chránit naše děti

Děti odcházejí s cizím člověkem v televizním experimentu

10 dní s Mattem Thomasem v ČR