rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováSeminář Defence Lab v Lipsku

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 31.12.2012 | Zobrazeno 3893x


Přijali jsme pozvání Andi Wagnera, pod jehož vedením jsme v uplynulých letech pronikali do tajů KFM. Tento seminář se však týkal prezentace nástupce KFM, Defence Lab (DL). Název byl vytvořen Andy Normanem, který mimochodem stál i u zrodu původního KFM. Díky řízení osudu se rozhodl osamostatnit a vytvořit vlastní organizaci, která bude prezentovat systém sebeobrany tak, jak bylo původně zamýšleno i u KFM. (KFM však bude i nadále fungovat, tentokrát však plně pod vedením Justa Diegueze, který do té doby s Andym na rozvoji KFM úzce spolupracoval). Jelikož jsme byli zvědaví, kam se KFM/DL posunulo, rozhodli jsme se přijmout Andyho pozvání a semináře se zúčastnit. Tento seminář vedl Andy Norman a spolu s ním přijel i Greg (Jose Maria Gregori Fenollosa) ze Španělska, který mu při výuce asistoval.

Dopolední blok byl určen pouze pro instruktory, kde nám vysvětlil celkový koncept tohoto systému a zodpověděl i dotazy týkající se jeho opuštění KFM a Justo Diegueze.


Hned od začátku ukázek byl patrný velký posun v celkovém pojetí systému a jeho výuky. Zatímco se KFM soustřeďuje na nejhorší možné scénáře konfliktu, kdy proti obránci stojí více než jeden útočník, DL pojímá sebeobranu hezky od počátku, tedy od před-konfliktní fáze, kde učí studenta rozeznat signály blížícího se konfliktu, řešit konflikt přiměřeně a pokud ani toto nepomůže, pak nastupuje způsob řešení, který by se asi nejlépe dal přirovnat k metodě příklepové vrtačky :-) Rychlý, nepřerušovaný útok, který trvá do té doby, dokud trvá i samotné nebezpečí. Bylo vidět, že techniky, které jsme krátce probírali, má Andy vyzkoušené na základě jeho dlouholetých zkušeností z mládí, kdy se díky své menší postavě dostával často do konfliktu (jak sám v legraci zmínil, trpí „syndromem malého muže“, takže se chtěl rvát s každým, kdo byl vyšší než on). Někdy prohrál a někdy vyhrál. Pokaždé si však vzal ponaučení z průběhu konfliktu i technik, které použil a následně tomu upravil i svou strategii.

Dovolím si zde osobní poznámku – absolvoval jsem za těch, skoro 30 let, co se věnuji bojovým uměním již hodně seminářů sebeobrany. Některé byly vynikající, jiné… řekněme měly pro mne jiné přínosy. V tomto případě jsem zjistil, že DL přístup k řešení konfliktů je mi daleko bližší, než přístup sebeobranných systémů, které se soustřeďují převážně na nejhorší možné scénáře. V DL je určitá kultivovanost, neustálý důraz na přiměřenost situaci, ale také dostatečná agresivita, pokud již není zbytí, což je podobné i strategii v jujutsu, kterému se věnuji. Ale to je na jiné povídání, vraťme se zpět k semináři

Dynamika a neskutečné nasazení při technikách nás na Andym neustále překvapovala vzhledem k jeho věku a únavě. Často připomínal svou agilitou kresleného tasmánského čerta ;-) a jeho přístup příklepové vrtačky byl velice často viditelný. Začali jsme jednoduššími technikami pro mírnější řešení vznikajícího konfliktu, na které logicky navazovaly další a další dle toho, jak se konflikt stával násilnějším.


Po krátké polední pauze následoval další blok určený pro veřejnost, kterého se účastnilo již na čtyři desítky cvičících (většinou šlo o bývalé KFM studenty, případně MMA borce). V tomto bloku Andy probral základní i pokročilejší úderové techniky, obrany proti úderům a kopům a všemožné kombinace. I zde byla jasně patrná britská stopa, protože například údery se vyznačovaly specifickým vytáčením pěstí při dopadu, tak běžným v britské verzi boxu – pugilismu. Na základní prvky navazoval dalšími a složitějšími prvky. Tyto techniky jsme neustále kombinovaly a drilovaly do logických celků. Bylo však jasné, že hlavním cílem tohoto semináře je představit zájemcům tento systém. Jelikož se nám systém líbil jednak díky Andymu a druhak také tím, že jeho pojetí je blízké pojetí našeho Jujutsu (a tedy nebylo nutné zásadně měnit pohyby v technikách, práci s těžištěm či pohyb na nohou), dohodli jsme se s Andym, že během následujících měsíců domluvíme seminář v České republice a pokud bude dostatečný zájem, pomůžeme tento systém dostat i sem do Čech.

VM a JK