rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováPlánované změny v systému výuky Jujutsu

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Jujutsu & Aikijutsu | Vytvořeno: 28.2.2010 | Zobrazeno 2556x

Plánované změny v systému výuky Jujutsu

Vážení studenti,

dovolte mi, abych Vás pozdravil v polovině prázdnin a popřál Vám hodně odpočinku k načerpání sil a šťastné návraty z výletů za hranice všedních dnů. Jak víte, minulý školní rok jsem vyhlásil jako rok přípravy na rok 2010, který bude pro naši školu jistým mezníkem. Bude tomu totiž 10 let co jsem se rozhodl nastoupit cestu vlastních zkušeností a odletěl do USA hledat nové poznatky (nejen) ve výuce jujutsu. Tento první krok následně vedl k mnoha dalším, ktere formovaly jujutsu, jak ho znáte nyni. Přes filipínské metody boje (Modern Arnis a Doce Pares), brazilské jujitsu (Franco Vacirca), k systémům souhrně nazývaným RBSD (Reality Based Self Defense) až v současné době ke KFM (Keysi Fighting Method) a zkoumání vědeckých poznatků výuky sebeobrany. Mnohokrát jsem zvažoval, že tuto cestu opustím a budu se věnovat jen cvičení pro svoji potřebu a osobní rozvoj. Ti z Vás, co větší část zvolené cesty šli se mnou, byli právě tím důvodem proč jsem to neudělal. Za uplynulých 10 let se mi podařilo načerpat mnoho informací a dovedností, které začneme postupně intenzivně zapracovávat do výuky. V současné době dochází k revizi současného stavu a následným změnám v našem pojetí jujutsu jakožto bojového umění, které ma naučit studenta v prvé řadě se bránit a teprvé poté filozofovat o duchovních aspektech boje. Všechny pokrokové školy (nejen) jujutsu jednou za čas prochází určitou revizí, tedy jakousi očistou a aktualizací. I my jsme přišli do této fáze. A jen čas ukáže jak se nám to povedlo. Spolu se začátkem výuky jsem se proto rozhodl udělat několik “menších” změn:

Po zralé úvaze jsem se rozhodl upravit náš zkušební řád tak, aby odpovídal zaměření naši školy, tedy primárně orientované na výuku jujutsu jako sebeobrany. Přesto, že jsem dlouho zvažoval odklon od přidělování technických stupňů a návrat k původnímu systému – žák, pokročilý žák (instruktor), učitel – jsem se nakonec rozhodl, že (prozatím) i nadále budeme mít žákovské i mistrovské stupně jak doposud. Jen požadavky na jednotlivé stupně se změní. V současné době je přepracováván zkušební řád, který byl podobný většině jujutsu škol (nejen) v ČR – vzešel totiž ze zkušebního řádu WJKO, podle kterého jsem byl zkoušený i já. Toto rozhodnutí jsem učinil na základě poznatků o současných standardech výuky sebeobrany, studiemi dalších škol jujutsu, které sami sebe propagují jako školy vyučující sebeobranu a i škol sebeobrany mimo jujutsu. K mému překvapení jsem však zjistil, že ve většině případů jde o prázdná slova bez hlubší znalosti problematiky. Což se asi nejmarkantněji projevilo v oblasti výuky ženské sebeobrany, kde si troufám tvrdit, že již několik let udává naše škola směr. Stejně tak se i naše pojetí jujutsu začíná postupně vyčleňovat z obecně vnímaného, ale i historického, pojetí výuky jujutsu (nejen) v ČR.

Rozhodl jsem se proto udělat následující změny:

Zkušební řád Zkušební řád nebude primárně postaven na postupném zvládání většího množství technik. U začátečníků bude více zaměřen na zvládání konfliktů na blízkou vzdálenost („killing zone“) za využití instinktivních reakcí a probuzení bojového ducha – někdy označovaného jako „killer instinct“. Výuka bude probíhat pod větším fyzickým a psychickým tlakem při minimálním množství zvládnutých technik. Bude kladen větší důraz na verbální řešení konfliktu spojený s taktickými postupy metodou spouštěč – reakce.

V technické rovině mimo základní dovednosti jako postoje, přemísťování, pády, budeme pokračovat v prohlubování dovedností z oblasti ATEMI WAZA a proto se studenti 5. a 4. kyu soustředí na úderové techniky (pěst, otevřená ruka, loket, noha, koleno), ve všech polohách (ve stoje, v kleče, v sedě a v leže) a to při útoku jedním i více útočníky spolu s technikami OSAEKOMI WAZA v zjednodušené podobě. Dále budou navazovat techniky ŽIME WAZA a NAGE WAZA, od jednoduchých strhů, přes hody až po náročnější SUTEMI WAZA na 2.kyu. Jako poslední budou zařazeny techniky pák KANSECU WAZA jejichž reálná aplikace je technicko-takticky nejnáročnější. Výjimku budou tvořit techniky boje na zemi NE WAZA, které s organizačně technických důvodů budou vyučovány souběžně s uvedeným konceptem.

Výuka se zbraněmi Paralelně s výukou technik se bude student seznamovat s technickými prostředky sebeobrany, jako je obranný sprej, hůl ( teleskop) nebo nůž na pokročilejším stupni výuky. Nejprve ve tvorbě podmínek pro jejich použití a následně i jejich využití k sebeobraně. Jak vidíte, opustil jsem dřívější koncept, který stále nesl základy jujutsu soustředěného na velké množství technik a kde již od nízkých technických stupňů jsou vyučovány techniky z více skupin současně.

Sparing a speciální drily Bude nás čekat více cvičení ve dvojících – sparingem, kde bude možno si částečně prověřit získané dovednosti a samozřejmě i vice speciálních drilů, které budou mít za cíl zdokonalit získané dovednosti pro potřebu řešení konfliktních situaci či případného fyzického napadení. Proto doporučuji pořídit si chrániče zubů a suspenzory, pokud je dosud nemáte (od tohoto jsou osvobozeni ti z nás, kteří neplánují rodinu ani modelingovou kariéru ;-)

Kondiční příprava Postupně budu zvyšovat nároky na kondiční přípravu a to hlavně u pokročilých studentů a budoucích instruktorů. Ve spolupráci s odborníky doladím speciální kondiční přípravu pro bojová umění a poskytnu Vám tak informace a pomoc v základní individuální kondiční přípravě. Budeme dále pokračovat v započaté spolupráci s fyzioterapeutkou Mgr. Demekovou.

Trénink pro pokročilé studenty a budoucí instruktory jujutsu Od října plánuji, i přes omezené časové a prostorové možnosti, umožnit budoucím potencionálním instruktorům a pokročilém studentům více cvičit. Po dohodě s Mirkem Matějovským instruktorem Aikijutsu by cvičení probíhalo v časech a prostorách určených pro výuku aikujutsu. Podrobnosti Vám sdělím během září. Také se vrátíme k nedělní výuce (první neděle v měsíci od listopadu do dubna). V říjnu a květnu bychom v případě vašeho zájmu zorganizovali víkendové cvičení na obvyklém místě.

Webové stránky Chystáme měnit od nového roku tvář a uspořádání našich webových stánek, kde se bude objevovat více informací z oblasti jujutsu, sebeobrany, kondiční přípravy, ale i dalších souvisejících témat. Také využijeme sociální síť facebook a další vymoženosti internetu, tak abychom ulehčili našim stránkám.

Užijte si zbytek prázdnin, těším se na setkání v září na výuce :-)

Matěj

P.S. Od září se vrací Jarda a moc se na vás těší. Předávám malé pozdravení :-))

„Doporučuji pracovat na své kondiční přípravě….nic není ošklivějšího než vidět zvracejícího studenta v rohu dojo ;-) Už se na vás moooc těším :-) Jarda“