rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováModelové situace – hlava, srdce a tělo (část 3/3)

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 11.1.2011 | Zobrazeno 5810x

SLOŽENÍ INSTRUKTORSKÉHO TÝMU

Ačkoliv koncept modelových situací není komplikovaný, složení instruktorského týmu je klíčové pro kvalitní výuku. Modelové situace mohou pomoci člověku naučit se bránit a také vyléčit člověka z některých šrámů na duši, které utržil v dětství či mládí. Ale mohou také člověku dosti vážně ublížit, pokud nejsou prováděny správně. Instruktoři, kteří se modelovým situacím budou věnovat, musí být vyrovnaní lidé, kteří nemají žádné psychické problémy. Pravděpodobně to zní směšně, ale při modelových situací se na povrch dostávají emoce, o kterých člověk do té doby ani netušil. A to nejen na straně obránce, ale i útočníka. Student při nácviku modelových situací musí věřit instruktorům. Není zde místo na dokazování si čehokoliv. Celé je to o tom, aby instruktor dokázal vytvořit dostatečně reálnou situaci na to, aby vzbudil u obránce odpovídající reakce. Je doporučeno mít jak mužské instruktory, tak i ženské, aby si student mohl vyzkoušet různé způsoby útoku a ověřit si naučené techniky.

Agresor (Woofer)

Jedná se o instruktora, který je primárně soustředěn na agresivní verbální komunikaci. Hlavně „štěká, ale nekouše“. Je potřeba vybrat osobu, která dokáže věrohodně zastrašit. Ač se to může zdát snadné, v praxi to již tak jednoduché není. Drtivá většina lidí se domnívá, že když budou používat slang a vulgární slova, že tím zastraší jiného. Bohužel to však vyžaduje daleko více než pouze toto. Tento typ osoby musí umět najít slabá místa (spouštěče), která vyprovokují studenta k nějaké nepodložené akci. Ne na všechny totiž funguje pouze vulgární mluva a pár obecných výhružek. I zde je však potřeba používat cílené výhružky s citem, aby se student nezlomil hned na začátku výukového procesu. Navíc musí takový instruktor věrohodně zahrát různé typy osob. Jedná se například o typy agresivní opilec, typ macho, agresivní spolupracovník, apod. Hlavně zpočátku je nutné nechat studenta vždy vyhrát. Neustále je potřeba mít na paměti, že je tu instruktor pro studenta a ne naopak. Dále je důležité, hlavně zpočátku, aby se instruktor nepřibližoval ke studentovi blíže jak na 2–2,5 metru. Pokud student správně reaguje, je potřeba se stáhnout a ocenit studenta za správně provedenou akci.

Kouč (Coach)

Role kouče v celém procesu je kritická. Faktický kouč vede celý výcvik a určuje tempo vývoje. Pokaždé, když je student postaven před agresora, je tam kouč jako strážný anděl a radí studentovi, co má dělat. Kouč začíná a končí každou situaci. Pokud dojde k velkým emotivním reakcím, a k nim dochází velice často, pokud je scénář proveden správně, pak je na koučovi, aby situaci co nedříve zklidnil. A ačkoliv je role kouče nejtěžší, přináší také největší uspokojení na konci procesu. Kouč sdílí emotivní a fyzické napětí se studentem, pomáhá mu bojovat s psychickým i fyzickým stresem. Dobrý kouč je rádcem, ochráncem, ale i přítelem v jedné osobě.

Útočník (Bulletman)

Instruktoři, kteří v učebním procesu hrají roli útočníků se vyvažují zlatem. Jsou to skutečné osobnosti, které jsou psychicky absolutně v pořádku, a přesto dokáží věrně zahrát jakéhokoliv útočníka, ať už se jedná o agresivního opilce nebo psychopata. Ačkoliv se tato role může zdát jednoduchá a pro některé i přitažlivá (zvláště v případě kurzů sebeobrany pro ženy), jedná se o roli, která je nejvíce bolestivá a přináší nejméně uspokojení, jelikož v drtivé většině případů tento člověk bude vždy poražen. Je to prakticky fackovací panák, který je během kurzu nesčetněkrát nejen fackován. Proto je důležité, aby i chrániče byly odpovídající kvality, ale opět platí podobná pravidla, jako v případě agresora definovaného výše – ač plně chráněn chrániči, musí i tento instruktor reagovat tak, jako by chrániče neměl. Jedině tak bude celý scénář realistický.

Kameraman

Kromě instruktorů je potřeba ještě mít kameramana, který má zkušenost s točením podobných akcí. V zásadě má kameraman dva hlavní úkoly:

  1. Natočit video pro účastníky modelové situace (kurzu), jako připomínku toho, čím si prošli a jak byli úspěšní
  2. Natočit video pro potřeby zpětné vazby.

Lékař

Posledním členem týmu je lékař, který monitoruje zdravotní stav účastníků modelové situace. Není neobvyklé, že během výuky účastnici kolabují, případně, že dochází k drobným poraněním. Lékař je zodpovědný za ošetření a případné posouzení, jestli je účastník schopen dále pokračovat ve výuce.

Modelovým situacím se budeme věnovat i dále a daleko podrobněji. Tento článek je pouze stručné uvedené do problematiky a metodologie výuky modelových situací a jejich aplikací do výuky sebeobrany. V současné době o tomto typu výuky koluje mnoho nepřesností, proto jsme se rozhodli zveřejnit v kostce základní fakta, včetně metodologie, kterou používáme při výuce sebeobrany pro ženy. Podobně lze tuto metodologii však využít i pro výuku sebeobrany pro muže, nicméně je potřeba zmínit několik specifických věcí, které popíšeme v některém z příštích článků. Cílem bylo vysvětlit, že modelové situace nejsou o sparringu za použití protiúderového obleku a znalosti co největšího počtu vulgarismů. Jde o velice komplexní, nicméně v zásadě jednoduchou, výuku, na kterou se musí nejprve připravit instruktorský tým, než se aplikuje pro studenty.

Zdroj:

Bill Kipp – Turning Fear into Power (How to prevail in verbal confrontations and against physical assaults)

Matěj Novák – Diplomová práce – Využití modelových situací v rámci základní odborné přípravy policistů.

Matěj Novák – Rigorózní práce – Vědecké pojetí výuky sebeobrany a vybrané obranné reakce

Praktické zkušenosti z výuky Základního kurzu sebeobrany pro ženy (2003–2010)