rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováMatt Thomas - Jak chránit naše děti

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 8.9.2013 | Zobrazeno 5980x

Matt Thomas se podrobně věnoval nejen sebeobraně pro ženy, pro kterou vytvořil samostatný systém známý jako Model Mugging. Matt Thomas má také bohaté zkušenosti se zajištěním bezpečí a ochranou dětí. Dlouhá léta pracoval jako bodyguard a jeho „klienty“ byli i děti. Své zkušenosti s tím jak zajistit dětem bezpečí popisuje v knize Protecting Children from Danger, z které vám předkládám krátký výtah.

Je důležité si uvědomit, že děti jsou schopné rozeznat nebezpečné situace nebo „divné“ osoby. Vhodně zvolenou výukou cestou hry je možné dítě naučit rozeznat několik podobných úrovní nebezpečí, zda přichází od přátel, někoho známého nebo toho divného pána nebo paní.

Jeden z mnoha incidentů, na které Matt a Bob své děti připravovali, se stal Bobovu synovy Chorus Johnovi. Když mu bylo pět, byl se svou sestrou a dívkou ze sousedství sám v kuchyni. Jeho kamarádka se rozhodla udělat sušenky a použít k tomu mixer. Bohužel se jí prsty dostaly dovnitř mixeru. Začala křičet na Choruse, aby ji pomohl. Chorus okamžitě běžel a zavolal na tísňovou linku 911. Sdělil, co se stalo a kde se nacházejí. Potom se staral o kamarádku, jak nejlépe uměl. Policie přijela velice rychle, odvezla holčičku do nemocnice. Zde ji ošetřili a dívka se naštěstí uzdravila bez následků.

Mattuv syn měl tři roky, když ve školce k překvapení policisty, který přišel dětem vysvětlit, jak použít tísňovou linku 911, sdělil celé svoje jméno a příjmení a adresu kde bydlí. Také byl schopen ukázat na policistu na veřejném prostranství a věděl, že policisté pomáhají lidem, když mají problémy.

Abyste porozuměli významu výuky dětí jak rozeznat nebezpečí, využijeme k tomu pohled na trénink a dovednosti profesionálních ochránců jako je ochranná služba, která chrání prominentní lidi, jako je president USA. Zhruba 95% zodpovědnosti ochranné služby je v řízení a plánování. Prevence je základem, pro to abyste byly považováni za obtížný cíl.

V této fázi, zpravodajského sběru informací, plánování a předběžné práce jsou klíčem k celkové efektivnosti. To znamená zhodnocení potencionální hrozby, nastavení procedur, systému a personálu k jednání s potencionálním nebezpečím hrozícím klientovi, rodině a majetku.

Další 4% této práce je schopnost efektivně reagovat na fyzickou hrozbu – „sexy“ část práce tolik ukazovaná v TV. To zahrnuje profesionální chování, obrannou taktiku, bojová umění, použití střelné zbraně, identifikace výbušnin, první pomoc, použití auta k útěku a vyhnutí se útočníkům. Avšak podstata osobního útoku (zvláště pokud je plánovaný a promyšlený) je ve svých aspektech jednoduchá, ale ne dostatečně.

Avšak berete li v úvahu zdánlivě náhodné útoky na ulici ze strany násilníka (mugger), strategické triky od sexuálního obtěžovatele dětí (pedofil – molester), únosce, plánované útoky psychologicky narušenými osobami, najatými vrahy, politicky a vírou motivovaní útočníci, máme zde typický vzorek, který dělá obranu obtížnou.

Nejvíce důležité je, že budete obvykle napadeni tak, abyste byli překvapeni v okamžiku, kdy jste nejvíce zranitelní. Špatní hoši volí čas a místo. Nebudou útočit v okamžiku, kdy je zamýšlená oběť v silné pozici a pomoc je na dosah ruky.

V součtu, se tyto incidenty stanou velice rychle, že lidé pod útokem (a lidé zajišťující jejich ochranu) nemohou reagovat dostatečně rychle, aby předešli tomu, aby incident nastal a často je v takové situaci někdo vážně zraněn nebo zabit.

Tyto dva faktory zjevně vytváří tu obrovskou nevýhodu pro každého, kdo chce chránit sám sebe nebo druhé. Avšak, varovné signály se objevují ve tvářích, těle jednotlivců, kteří plánují někomu ublížit a nejednotnosti v jejich chování, která se objeví v průběhu jejich jednání v kontextu situace, a to upozorňuje na hrozící nebezpečí.

Kritické 1% ochrany je v schopnosti rozpoznání těchto znaků nebezpečí a okamžitou akcí zmařit výhodu překvapení a neutralizovat hrozící nebezpečí. Toto je absolutní základ pro úspěšnost ochranných operací.

Co všechno z toho můžeme s dětmi dělat? Jak jsme uvedli v začátku, tato kniha je určena pro rodiče a děti, aby se děti staly sebevědomími a spolehly se sami na sebe a to je lepší než žít v obavách. Náležité povědomí nás drží v bezpečí. Jako rodiče a učitelé musíme rozeznat ty situace, kterým se vyhnout a učit děti, aby se jim vyhnuly také. Musíme také vědět, že dítě je schopné rozeznat známky nebezpečí a dám jim trénink, aby to udělali bez toho, abyste zvýšili jejich strach.

OKLAMÁNÍ A POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Dobrá definice klamu je úmyslné klamání jedné osoby druhou bez jejího souhlasu. Před čím se máme mít na pozoru, jsou jednání a slova kterými se nás snaží někdo oklamat. Z této perspektivy je možno vidět v některých situacích náznaky klamu a v nich mohou být náznaky i nebezpečí. Např. jeden sériový vrah se pyšnil akcí, kterou udělal. Předstíral, že je velmi bolestivě zraněn. Byl velmi pohledný a šarmantní a to ho dělalo méně nebezpečným. Jeho cílem byly atraktivní, soucitné mladé ženy, které mohl nalákat na vzdálené místo, kde je mohl zabít.

Bob Bishop vedl wokshopy na téma jak rozeznat nebezpečí a klam. Většina informací o klamání použitých v těchto workshopech je založena na práci Dr. Paula Ekmana, který je považován za světově uznávanou autoritu v této oblasti. Prováděl výzkum o neverbální komunikaci a klamu po dobu 30ti let. Paul a Bob spolupracovali na vytvoření tréninkového programu, který byl chválen profesionály různých povolání, kteří rozeznali nebezpečí nebo klam v kriticky důležité situaci. Ale i přes veškerý trénink mají i profesionálové problém u některých lidí rozeznat lež. Je to asi 5% populace, kterou tvoří přirození lháři, u kterých i přes trénink a zkušenosti nelze rozeznat, že lžou.

Klamání a děti

Rozpoznání klamu je velmi důležité pro bezpečnost dětí. Je pravda, že sexuální útočníci, kteří unáší a obtěžují děti, někdy použijí sílu nebo hrozbu silou, aby dítě dostali do submisivního chování. Avšak vícekrát vidí útočníci děti jako slabé oběti, které se dají snadno manipulovat a obvykle se snaží podvést děti a ochotně je doprovází.

Útočníci používají odznak nebo uniformy, které zosobňují autoritu, a to u dětí vyvolá dojem, že dítě udělalo něco špatně a mají je někam doprovodit.

Jeden mladý chlapec byl v obchodním centru v Torontu nalákán útočníkem, který mu nabídl si zahrát opravdu speciální počítačovou hru. Když ho rodiče viděli odcházet s útočníkem, volali na něj, ať se vrátí, ale on je ignoroval a odcházel pryč. Útočníci také mohou předstírat, že potřebují pomoc nebo nějakou asistenci nebo mohou předstírat, že znají jeho rodiče a ti je posílají za ním z nějakého důvěryhodného důvodu.

Ačkoli se dospělí mohou naučit odhalit několik způsobů klamu, děti bohužel nemohou, jsou snadno oklamatelné.

Avšak my jsme zjistili, že děti, které se naučili pět základních pravidel a naučili se je dobře, zmařili pokus o oklamání, nezávisle na tom, kdo je pachatel a jak chytré jsou jeho lsti.

PĚT PRINCIPŮ PRO DĚTI K MOŽNOSTI ODVRÁCENÍ KLAMU

  1. Děti by nikdy neměly jít nikam s člověkem, kterého neznají. I když někoho znají a on je žádá, aby s ním někam šli, vždycky by měli dostat souhlas rodičů před tím, než by odešli.
  2. Děti by nikdy neměly brát cokoli od lidí, které neznají včetně toho, co jim patří. Dobré pravidlo pro děti je vždy si držet vzdálenost nejméně na vzdálenost dvou paží od dospělého, kterého neznají.
  3. Mít rodinné heslo, které znají jenom členové rodiny. Poučte svoje děti, že nikdy nemají jít s lidmi, kteří tvrdí „Tvoji rodiče mě pro tebe poslali“ pokud dospělí neznají heslo. NE očekávané!
  4. Jestli dospělí, které neznají, je žádají o výpomoc nebo pomoc vždy ať jim pomůže nějaký dospělý. Dospělým, kteří opravdu potřebují pomoc, může lépe pomoci dospělí.
  5. Jestliže se k dětem přibližuje někdo, kdo se zdá být autoritou a říká mu, co má dělat, dítě by mělo najít další dospělou osobu, která potvrdí věrohodnost osoby (osoby, které nosí odznak nebo uniformu) před vyhověním jejího požadavku. Většina klamu a může být ukryto tímto způsobem.

Některé z Vás napadne, že Amerika není Česká republika a právě proto bych chtěl na závěr tohoto článku ukázat tři reálné příběhy (videa) právě z USA. Můžete v nich vidět, čemu rodiče a děti v USA musí a mohou čelit. Ano kriminální situace je z velkou pravděpodobností za oceánem horší, ale tím spíše bychom se mohli v tomto směru učit, jak takové situace řešit a hlavně jim předcházet. Být připraveni jako holčička v prvním videu.

VIDEO č. 1:

Sedmiletá holčička se ubránila únosci v supermarketu. Věděla co v takové situaci má udělat.

VIDEO č. 2:

Jedenáctiletý chlapec zachránil svoji mladší sestru, tím že zaútočil na únosce. Osobně mě velmi potěšilo, že chlapec cvičí jujutsu. ;-)

VIDEO č. 3:

Ani ne dvouleté holčičky se zmocnil útočník z nákupního vozíku v supermarketu. Holčička se následně stala rukojmím. Na videu celou událost popisuje matka, jak ji prožívala a jak se z události poučila.

Související články:

Matt Thomas – Opravdový WARRIOR SCIENTIST

Děti odcházejí s cizím člověkem v televizním experimentu


Komentáře k článku

Přidat komentář