rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováKurz sebeobrany pro ženy level I ( základní) - Náplň kurzu

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 22.10.2014 | Zobrazeno 6030x

Tento kurz byl navržen tak, aby účastnice kurzu získaly základní orientaci a následně schopnost se bránit v situacích, v nichž dochází k blízkému až těsnému kontaktu s potenciálním útočníkem. Tedy v situacích, kdy hrozí nebezpečí v podobě obtěžování (s předcházejícími verbálními útoky), kdy se útočník snaží ženu osahávat, uchopit nebo obejmout, až po situace, kdy je žena donucena se bránit na zemi.

Poznámka: Více než 70% útoků na ženy je prováděno osobou známou!!! Tedy vedeno z blízké vzdálenosti s velkou náročností na rozhodovací proces. Pokud zvládnete řešit konfliktní a sebeobranné situace, kdy útočníkem je osoba známá, budete schopny zvládnout i většinu situací, kdy by byla útočníkem osoba neznámá.

Organizace výuky

Základní kurz sebeobrany je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Maximum času (80%) je věnováno praktickému nácviku a zažití jednotlivých technik a jejich následnému procvičování v rozličných scénářích. Kurz sestává ze čtyř výukových bloků během čtyř týdnů (většinou v neděli odpoledne) a závěrečné páté zátěžové lekce. Každý výukový blok se konkrétně skládá ze čtyř 60 minutových lekcí. K této variantě jsme přistoupili na základě zpětných vazeb od účastnic našich kurzů v Praze.

Obsah kurzu

V průběhu kurzu se naučíte rozpoznat a vyhodnotit míru ohrožení vaší bezpečnosti již z verbálních a neverbálních projevů potencionálního útočníka. Ze samotné fyzické sebeobrany se naučíte jednoduché techniky a vyzkoušíte si jejich použití v několika situacích s postupně se zvyšující mírou fyzického a psychického zatížení a zvyšující se náročností na rozhodovací proces (míra pociťovaného stresu). Předpokládáme, že zájemkyně jsou naprostí laici, proto je praktická výuka založena na výuce jednoduchých technik a postupů založených na přirozených obranných reakcích. K zvládnutí techniky fyzické obrany není potřeba stovky a tisíce opakování, jak je tomu v bojových uměních. Vše je postaveno na základě nejnovějších vědeckých metod a forem výuky a bohatých zkušeností našich a i kolegů ze zahraničí (FAST Defense, Matt Thomas).

V posledních hodinách nabírá výuka na intenzitě, která je individuálně přizpůsobena dle schopností a dovedností každé účastnice. Individuální tlak na účastnice vyvrcholí na závěr kurzu, během zátěžové lekce. Účastnice kurzu mají možnost si vyzkoušet všechny scénáře v maximálním nasazení na instruktorech, kteří jsou vybaveni ochrannými prostředky včetně instruktorů ve speciálním obleku. Tento speciálně vyrobený oblek Predator Armour Suite zabrání zranění jak účastnice kurzu, tak instruktora samotného i při plném nasazení. Díky tomu je možné útok i obranu vést značnou intenzitou a získat tak jedinečný prožitek blížící se psychickému a fyzickému vypětí při reálném konfliktu. Video ze závěrečných lekcí můžete zhlédnout v naší video galerii.

Teorie je zaměřena na prevenci a výklad několika zásad, jejichž dodržování Vám pomůže předejít nebo včas rozeznat a analyzovat potenciální nebezpečí. Bez základní orientace v jaké konfliktní situaci se nacházíte nebo se můžete ocitnout, se těžko přijímají dobrá rozhodnutí, které rozhodují o tom, zda budete zraněni nebo ne. Teorie je provázána s taktikou a technikou řešení konfliktní a sebeobranné situace. Je tedy co nejdříve aplikována do konkrétních řešení jednotlivých scénářů.

Proč si vybrat náš kurz a překonat “To bych nezvládla”?

Ano kurz je náročný, ale jen tak Vám umožní poznat sebe sama. Po celou dobu s Vámi bude nejzkušenější tým lektorů. Díky více než patnácnileté praxi ve výuce sebeobrany pro ženy umíme zátěž citlivé nastavit, tak abyste vše úspěšně zvládly, ikdyž se fyzická a psychická náročnost cvičení v průběhu kurzu zvyšuje.

Malý počet účastnic kurzu umožňuje osobní kontakt s lektory po celou dobu kurzu. Ti jsou vždy “na vaši straně “, ikdyž se to místy nemusí zdát zvláště o mužské části týmu :-).

Co je potřeba na cvičení?

Běžný oděv – tepláky, tričko, tenisky. V závěru kurzu nějaké starší oblečení, které může eventuelně doznat újmy.

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny ženy a dívky starší 18-ti let s ochotou snést případná drobná poranění (modřiny a škrábance), která se mohou vyskytnout v průběhu tréninku. Neznamená to také, že účastnice musí být vysportované „fitnesky“. Při výuce je brán ohled na individuální dispozice každé účastnice kurzu.

Po absolvování kurzu je možné si získané dovednosti procvičovat v opakovacích lekcích.

POZN: Pokud by měly zájem o tento kurz dívky ve věku 15 až 17 let, je to možné pouze po dohodě s rodiči a vyžadujeme jejich účast na výuce (rodinného příslušníka ženského pohlaví staršího 18ti let)!!!