rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováKurz sebeobrany aplikovaný na kanadských univerzitách

Vytvořil: Martina Klímová | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 4.11.2015 | Zobrazeno 4894x

V rámci pravidelného sledování aktuálního vývoje v oblasti výuky sebeobrany jsme narazili na článek představující kanadský preventivní program pro studentky vysokých škol, který má mnoho společného s naším konceptem sebeobrany pro ženy. 

Přinášíme Vám výtah stěžejních informací, celý článek si můžete přečíst zde.

Kanadský program vznikl na základě alarmujícího výskytu znásilnění mezi mladými, nejen na půdě univerzitního kampusu. Příkladem je příběh Lindsey, která byla v 16 letech znásilněna pod vlivem alkoholu. Okolí přenášelo zodpovědnost na ni a poukazovalo na to, že si za vzniklou situaci mohla sama. Až když o pár let později během studia na univerzitě absolvovala zmiňovaný kurz sebeobrany, pochopila, že viníkem situace nebyla ona. 

S problematikou odpovědnosti se autoři zabývají hned na úvod článku. Řešit prevenci znásilnění prostřednictvím kurzů sebeobrany pro ženy je kontroverzní, neboť to přenáší břemeno zodpovědnosti z viníka na stranu potenciální oběti v tom smyslu, aby si ženy vytipovaly bezpečné cesty domů, měly skleničku stále pod dohledem a naučily se fyzicky bránit. 

Výsledky nicméně ukazují, že tato strategie je zjevně jediná funkční, zatímco programy, které se zaměřovaly na snížení násilí ze strany mužů, efektivní nebyly a měly zanedbatelný vliv na průběh dění po konzumaci alkoholu. Většina takových programů byla příliš krátká a zabývaly se primárně právními postihy, protože znásilnění bylo chápáno jako důsledek neznalosti zákonů, které ho zakazují.

Jiné programy se snaží působit na ženy i muže komplexněji, s cílem omezit sexistické vtipy a narážky, a podnítit je, aby zasáhli, jsou-li svědky nebezpečného chování třeba na party. Tyto programy měly slibné výsledky, nicméně změna kultury a myšlení je během na dlouhou trať.

Nejúčinnější krátkodobou strategií prevence znásilnění se tak ukazuje získání sebedůvěry a správných dovedností, stejně jako přesvědčení, že je žena dokáže použít.

Cílem kurzu o celkovém rozsahu 12 hodin rozdělených do několika dní v týdenních intervalech je seznámit ženy se scénáři sexuálního napadení, naučit je rozpoznat možné násilníky, vyhnout se nebezpečí a přemýšlet o sexualitě a vztazích i ve smyslu svých vlastních přání a hranic. Účastnice získávají také informace o svých právech či rady, jak postupovat při podání trestního oznámení. V kurzu se ženy učí, jak se bránit škrcení nebo uniknout z pozice, kdy je útočník zalehne, ale primárně je kurz zaměřený na prevenci, přičemž zdůrazňuje sílu hlasu a nabádá ženy, aby nebyly neúměrně zdvořilé a důvěřovaly svému instinktu.

Podobně jako v České republice, i v Kanadě je valná většina (minimálně 80%) sexuálních napadení vedena ze strany osoby známé. Z toho vychází jak kanadský preventivní program, tak náš kurz sebeobrany pro ženy. Toto pojetí sebeobrany je moderním posunem od kurzů, které nesprávně prezentovaly jako největší nebezpečí prázdné garáže či násilníky vyskakující z křoví. 

Útok ze strany osoby známé je pravděpodobnější mimo jiné proto, že násilníci získávají navrch díky šarmu či alkoholu spíš než prostřednictvím fyzické agrese. 

Kanadská studie přináší řadu znepokojivých informací, ale zároveň povzbudivé výsledky:

Foto autora

Martina Klímová
Lektorka sebeobrany pro ženy