rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia DemekováABC FAST Defense tréninku (Fear Adrenaline Stress Training)

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Sebeobrana | Vytvořeno: 21.1.2012 | Zobrazeno 3244x

Napsal Bill Kipp / Přeložil Jarda Kolcun

Sebeobrana, vyučovaná komplexně, by dle mých zkušeností měla obsahovat následující tři koncepty, či oblasti:

Přesto překvapivě mnoho kurzů sebeobrany věnují prakticky veškerý svůj čas výuce fyzické sebeobrany. Je to proto, že většina těchto kurzů vzešla z bojových umění. Bojová umění jsou systémy založené primárně na větším či menším počtu technik sebeobrany, kdy jeden začne útočit pomalu a druhý se odpovídajícím způsobem brání. A tak pokračují do získání černého pásu v tom svém “bojovém” umění, kdy předvádějí nejen kombinace, ale i různé solo sestavy. Jde většinou o techniky, které vyžadují jednak vysoký stupeň fyzické zdatnosti a také jemnou motoriku.

\„Standardní\“ kurz sebeobrany je založen na aplikování různých pohybů z bojových umění proti všem možným variantám útoku. Naneštěstí, studentovi ovládajícím tyto pohyby, chybí klíčová oblast sebeobrany, která v drtivé většině případů dokáže zastavit konflikt ještě předtím, než začne. Pominu-li fakt, že většina těch takzvaných technik sebeobrany není realizovatelných ve stresu, pak by vedly s největší pravděpodobností ke katastrofickým výsledkům.

1. Povědomí o okolí

Povědomí o okolí zahrnuje identifikaci externího prostředí, kde jsou vidět znaky, které mohou pomoci identifikovat blížící se útok. Většinou jde o chování potencionálního útočníka, identifikace potencionálně nebezpečné situace a další souvislosti, které s tím úzce souvisí. Jako například nebýt ve špatný čas na špatném místě. FAST Defense Systém svou výukou pokrývá také procesy, které se v ten okamžik dějí uvnitř obránce. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se potencionální obránce může dopustit? Jak (netrénovaní) lidé reagují na stres? Jaké jsou běžné biochemické, emocionální a fyzické reakce na ohrožení? Jaký typ kondičního tréninku je pro obránce nejvhodnější, aby se příště zachoval efektivněji? Pokud přesně tyto aspekty nejsou tréninkem podchyceny, pak je celá výuka nekompletní a často život ohrožující pro potencionálního obránce. Trik je v tom, nenechat se zatáhnout do obvyklých vzorců chování. Právě díky jejich identifikaci během nácviku, a jejich následnému vylepšení, dokáže student lépe a efektivněji reagovat na konflikt.

2. Nastavení hranic

Toto je pravděpodobně nejdůležitější a nejvíce náročná část ASR (Adrenal Stress Response) tréninku. Jak muži, tak i ženy mohou použít verbální obranu proto, aby zvládli konflikt. Problémem je, že existuje jen velice málo seriozních tréninkových postupů. Fakticky to, co se dozvíme doma, od přátel či z filmu nás v drtivé většině dostane do ještě větších problémů. Jen si vzpomeňte, kolik incidentů se zvrtlo do rvaček jen proto, že nějaký drsňák neudržel svá ústa zavřená? Druhým extrémem je totální ztuhnutí, což většinou vyvolá ještě agresivnější reakci ze strany útočníka. Skutečná síla FAST Defense spočívá v asertivních komunikačních schopnostech. Stručně řečeno, v asertivním módu se obránce snaží o zvládnutí konfliktu bez toho, aby nakonec došlo ke rvačce. Myšlení je soustředěné na překonání nebezpečné situace a (negativní) reakce těla na náhle množství adrenalinu odezní. Absolventi FAST Defense kurzů opakovaně dosvědčují, že zvládnutí verbální sebeobrany jim pomohlo odvrátit velkou většinu konfliktů, které by jinak skončily rvačkou. Ono známé “Umění boje bez boje” je tak funkční nejen pro dospělé, ale i pro děti.

3. Bojová – fyzická obrana

FAST DefenseReakce těla na adrenalinový nárůst jsou jedním z hlavních faktorů fyzické sebeobrany. Výzkum, i mé osobní zkušenosti, prokázal, že ve rvačce je použito maximálně 5 technik. Většina dobrých rváčů z ulice používá maximálně 2–3 techniky. Dokonce profesionální boxeři používají velice malých počet kombinací, které jim fungují v ringu. Techniky musí být založeny na hrubé motorice, jelikož adrenalin eliminuje jemnou motoriku prakticky na začátku konfliktu. FAST Defense vyučuje 5 základních technik, které fungují i v případě, že jde o malou osobu proti větší. Techniky jsou vyučovány jednoduchým, ale systematickým způsobem za použití kombinace olympijského koučování, sportovní psychologie a metodologie bojových umění. Na konci toho tréninku se tak student naučí využít náhlý nárůst adrenalinu pro zvýšení účinku svých sebeobranných technik.

Navzdory tomu, že jde pouze o tři koncepty, je výuka ASRT (Adrenal Stress Response Training), ať už se jedná o FAST Defense či RMCAT, skutečně náročná. Pokud je však student dobře veden, je dosahováno vynikajících výsledků.

Napsal Bill Kipp

Přeložil Jarda Kolcun

Zdroj: The ABC’s of FAST Defense (Fear Adrenaline Stress Training) – Bill Kipp, z webových stránek FAST Defense