rubriky článků

Jujutsu & Aikijutsu
Počet článků: 21

Sebeobrana
Počet článků: 59

Kondiční příprava
Počet článků: 21

Škola - informace
Počet článků: 15

Zajímavosti
Počet článků: 15


pravidelná cvičení

Jujutsu/BJJ
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Matěj Novák, Jan Lalinský

aikijutsu
Pondělí 19:00:00-21:00:00
Vede: Miroslav Matějovský, Petr Batal

Funkční trenink
Pondělí 18:00:00-19:00:00
Vede: Julia Demeková10 dní s Mattem Thomasem v ČR

Vytvořil: Matěj Novák | Rubrika: Škola - informace | Vytvořeno: 1.12.2013 | Zobrazeno 4472x

Jak jsem již uvedl v jednom z předcházejících článků, připravovali jsme na měsíc říjen seminář s Mattem Thomasem. Osobně jsem mohl Matta navštívit letos v květnu u něj doma v Kalifornii. Strávil jsem s ním deset dní cvičením a poznáváním krás San Francisko Bay. Dohodli jsme se, že hlavní náplň cvičení bude splnění podmínek pro udělení černého pásu v jeho systému sebeobrany – Mashiro jujutsu. Když mi seznam toho co je potřeba splnit poslal, věděl jsem, že si budeme rozumět. Nejednalo se o seznam technik, ale opravdový seznam dovedností potřebných k sebeobraně a sebeochraně včetně instruktorských kompetencí. Protože ne vše bylo možné projít v USA, domluvili jsme se, že na podzim přijede do Prahy, kde budeme pokračovat v mojí výuce (případně ji ukončíme „certifikací") a uspořádáme několik seminářů pro nepočetné skupiny cvičenců. Uznávám, že to v dnešní době, kdy chce každý mít co nejvíce studentů, zní divě. Možná to více objasní to, že Matt neučí začátečníky, ale mistry nebo chcete-li pokročilé instruktory a nemá zájem o masové šíření jeho vědomostí a zkušeností.

Slovo dalo slovo a Matt Thomas 17. října 2013 přiletěl do Prahy na svou první návštěvu. Z letiště jsme směřovali rovnou na hotel, aby si odpočinul a začal se vyrovnávat s časovým posunem. Připravený program byl náročný a rychlá regenerace tedy nutná ;-) Další den dopoledne jsme povedli kontrolu vybavení, které bude Matt potřebovat pro výuku a vyrazili na nákupy (tenisové míčky pro výuku dětí, kmitací tyče na rozvoj úderové techniky, airsoftové zbraně na střeleckou přípravu a obranu proti zbrani…).

V sobotu 19. října proběhla první šestihodinová výuka. Ta byla zaměřena na sebeobranu pro ženy, se kterou má Matt velké zkušenosti. Možnost účasti na tomto semináři jsme primárně nabídli dívkám a ženám, které u nás již absolvovali kurz sebeobrany pro ženy. Tématem byla obrana proti útoku zbraní a to jak chladnou tak i střelnou. Semináře se účastnilo bez mála dvacet dívek a žen, které si mohly vyzkoušet obranu proti noži, holi a pistoli v postoji i v nevýhodných pozicích. Na konci výuky již tradičně nechybělo procvičení probíraných technik a postupů s planým nasazením proti útočníkovi v Predator Armour Suit.

V neděli 20. října jsme navázali na sobotní téma, ale již se studenty jujutsu.cz. Ve zkrácené podobě jsme prošli obranu proti ohrožování zbraní a hlavní část jsme ale věnovali boji proti více útočníkům a hlavně boji více obránců proti jednomu a více útočníkům. Sešel se nás optimální počet 12ti cvičenců, což nám umožnilo zachovat dobrou dynamiku výuky a všichni si to výborně užili. Obzvláště 6 na 6 nebo ještě lépe 7 na 5 ve prospěch obránců vzbuzovalo hodně pozitivních emocí. Plánovaných 5 hodin uteklo velice rychle a jsem rád, že i při té „divočině“ se nikomu nic nestalo. To co jsme nestihli, jsem ještě „docvičili“ na regulérním tréninku v pondělí. Myslím, že všem zůstaly v paměti slova jako pravá/levá, zulu nebo bull.:-)

Úterý a středu jsme strávili ve vojenském výcvikovém prostoru se skupinou osobních strážců. Seminář byl určen pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů, jejichž náplní práce je Close Protection. Záměrem semináře bylo jeho účastníky seznámit s prováděním osobní ochrany v USA, s jejími formami a postupy. První den bylo praktické cvičení o vzájemné výměně zkušeností a detailech s pohledu právních, sociálních a výcvikových pravidel a postupů. Druhý den se procvičovaly modelové situace, které byly „modelem“ skutečných napadení chráněných osob nebo příslušníku bezpečnostních sboru. Od útoku na amerického presidenta až po situace, kdy došlo k usmrcení příslušníka mexické zásahové jednoty drogovým kartelem před jeho vlastním domem.

Ve čtvrtek 24. října měl Matt celodenní přednášku pro „zásahovku“ o historii, vývoji technicko-taktických postupů SWAT týmu v USA, včetně rozboru důležitých zákroků těchto týmů, které významně změnily jejich činnost po těchto incidentech. V pátek 25. října měl Matt přednášku na Fakultě sportovních studií Masarykovy university v Brně. Tady se částečně ukázalo, že Matt není učitelem pro začátečníky. Ne že by to neuměl, ale začátečníci nedocení informace a zkušenosti, které je schopen předat. Některé informace na přednášce předával pomocí asociací a někteří studenti to nebyly schopni na místě zpracovat. Osobně se tomu nedivím. Jsme zvyklí, že naprostá většina výuky sebeobrany probíhá jednoduše a přímočaře.

Víkend již probíhal ve volnějším tempu. Sobotní poledne jsme strávili na venkovní střelnici, nácvikem ochrany rodiny při použití střelné zbraně. Byl to první krok v společném projektu „bezpečná rodina“, kterému se od letošního roku začínáme věnovat. Neděle byla zaslouženě odpočinkovým dnem a duševní přípravou na „nejtěžší“ výuku – výuku bezpečnostních návyků dětí a rodičů.

V pondělí 28. října proběhla pětihodinová výuka zaměřená na to, jak držet děti od nebezpečí. Výuky se účastnilo šest dětí a některé i s oběma rodiči. Výuky začala „protipožárními“ drily. Jednalo se dovednosti k úniku před požárem, které nejprve cvičili rodiče a následně děti. Důvodem proč Matt tyto drily zařadil do výuky je, to že nejvíce dětí v USA přijde o život právě při požárech. Některé drily tohoto semináře byly určeny převážně pro rodiče, aby si například vyzkoušeli transport dítěte v bezvědomí, jiné byly pro rodiče i děti, aby se naučili vzájemné souhře například při nouzovém opouštění hořící budovy oknem. Druhá polovina výuky byla primárně již pro děti, které si vyzkoušely, jak se chovat, když by je obtěžoval cizí dospělý člověk, anebo kdyby se ztratili v obchodním domě. Vzhledem k tomu, že se jednalo a malé děti ve věku 3 až 6 let, aktivní účast rodičů zde byla neocenitelnou podporou. Osobně jsem si nemohl přát lepší konec více než týdenního maratonu. Na této poslední výuce se sešly velmi šikovné děti a hlavně výborní rodiče. Vytvořila se skvělá tvůrčí atmosféra, která udržela i tak malé děti 4 hodiny v soustředěné činnosti. A já tak mohl svému synovi po sobotní střelnici i tímto nedělním cvičením vynahradit mojí týdenní absenci.

V pondělí nastal den loučení a ocenění. Nedělním cvičením se mi podařilo splnit poslední podmínku pro získání černého pásu v Mashiro jujutsu. Je to pro mne další významný bod na mé cestě a jistý mezník v započaté spolupráci s Mattem Thomasem. Významný je v tom, že jsem se utvrdil se v tom, že ne vždy je přínos učitele jen v technikách nebo výukových postupech, ale i v tom jaký je učitel člověk „jen“ to být s ním vám hodně dává. Já letos strávil dvakrát deset dní s opravdovým válečníkem v blízkém kontaktu a to je asi to nejcennější. Ti, kteří jej viděli, vědí co tím myslím.

Na závěr bych chtěl poděkovat Petrovi za pomoc s organizací výcviky Close Protection a Vojtovi s výraznou pomocí s organizací celého Mattova pobytu.